ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ยุคใหม่จัดหนัก!...จับมือ 5 พันธมิตรไอทียักษ์ใหญ่ ติดอาวุธนักศึกษาบัญชียุคดิจิทัล จัดอบรมหลักสูตร The Digital Accountant : DA1


ลบ แก้ไข
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์  สินจรูญศักดิ์  คณบดีคณะบัญชี SPU สาวสวยมากความสามารถ จับมือ 5 พันธมิตรองค์กรชั้นนำด้านบัญชีและไอทีระดับประเทศ อาทิ บริษัทพียูยูเอ็น อินเทลลีเจนท์ จำกัด, บริษัท ฤทธิ์โซลูชั่น จำกัด, บริษัท เคที โอที โซลูชั่น จำกัด,ผู้เชียวชาญและนักพัฒนาซอฟแวร์ทางด้านภาษีอากร iTAX, บริษัท เอ็น อาร์ กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด (ACC Revo)   จัดหนัก! จัดผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับกูรูในด้านต่างๆ มาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรง ในการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร The Digital Accountant : DA1 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบัญชี SPU (นักศึกษาที่จะเริ่มเข้าปฎิบัติงานสหกิจศึกษา) ได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานบัญชีให้มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใน 4 ด้านของ IT ทางด้านบัญชี ได้แก่ โปรแกรมบัญชีออนไลน์(cloud-based accounting)  โปรแกรมสำเร็จรูปในการบูรณาการข้อมูล ERP , โปรแกรมสำเร็จรูปในการตรวจสอบบัญชี และโปรแกรมด้านภาษีอากร iTax  โดยโปรแกรมทั้ง 4 ถูกออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) รวมไปถึง Startupและธุรกิจขนาดใหญ่ ต่างๆ ที่ใช้งาน โดยมุ่งหวังที่จะให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จ รูปต่างๆทางบัญชีออนไลน์,  เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานและเพื่อตอบโจทย์”นักบัญชี”ในยุคไทยแลนด์  4.0 ต่อไป โดยได้เริ่มจัดอบรม DA รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 10, 17 , 24  มิถุนายน 2560 และ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560  เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง 5-909  อาคาร สยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)โดยมีอาจารย์ชัยสรรค์ รังคะภูติ อาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
 #ม.ศรีปทุม #SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #คณะบัญชี SPU
 


 โดย Dod Kanokpong Sartsang
วันที่ 13 มิ.ย. 60 00:06 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 88 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 88 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ