ตั้งกระทู้ใหม่

ม.รามคำแหงอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ


ลบ แก้ไข

         สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ องคมนตรี รองประธานศาลฎีกาสมาชิก สปท.  ครูหยุย  ผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้บริหารไทยรัฐทีวี ตำรวจ EOD จาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ทำคุณประโยชน์แกสังคมในสาขาต่าง ๆ         ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 ระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2560 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถ และทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและสังคมไทย
          ในจำนวนผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงครั้งนี้ หลายท่านเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เช่น พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์)  นายชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลกีฎา (นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)  นายเสรี  สุวรรณนภานนท์  สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ (นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)  นายวิทยา อาคมพิทักษ์ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์) นายอดิศักดิ์  ภาณุพงศ์  นักการทูต (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์)  นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ ผู้บริหารองค์กรพัฒนาเด็ก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)  นายสุภกิต  เจียรวนนท์  ประธานกรรมการกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์  (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)  นายตวง  อันทะไชย  ประธานกรรมาธิการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) และ นายวัชร  วัชรพล ประธานบริหารสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี  (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน) เป็นต้น
          นอกจากนี้  สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงยังได้อนุมัติปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ นายตำรวจชุดปฏิบัติการเก็บกู้และทำลายระเบิด (EOD) ใน 3 จังหวัดภาคใต้ที่ได้เสี่ยงชีวิตปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสงบสุขในพื้นที่ จำนวน 5 รายได้แก่  ดาบตำรวจอมรเทพ  ทองเหลือง   ดาบตำรวจชนะ สุภาพบุรุษ ดาบตำรวจเสกสันต์ สุวรรณยุหะ  สิบตำรวจเอกจีรศักดิ์  แก้วสุกใส และ สิบตำรวจเอกเมธี  ดีพาส
          ทั้งนี้  ผู้ได้รับปรัชญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 19,20 และ 22 มิถุนายน 2560 (คาบบ่าย) ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตามรายชื่อ และกำหนดการที่แนบมานี้โดย prram
วันที่ 5 มิ.ย. 60 17:52 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 98 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 98 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ