ตั้งกระทู้ใหม่

มหาวิทยาลัยเปิดโฮจิมินห์ซิตี้ มอบโอกาสการเรียนรู้และการวิจัยขั้นสูง ด้วยระบบ ERP จากเอปิคอร์


ลบ แก้ไข

เอปิคอร์จับมือมหาวิทยาลัยเปิดโฮจิมินห์ซิตี้
สานต่อความร่วมมือต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3
 
บริษัท เอปิคอร์ ซอฟต์แวร์ (Epicor Software) ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาซอฟต์แวร์ระดับองค์กรสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจงเพื่อเสริมสร้างการเติบโตของธุรกิจ ได้เปิดเผยถึง การติดตั้งและใช้งานโซลูชั่นการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning หรือ ERP) เวอร์ชั่นล่าสุดของเอปิคอร์เพื่อรองรับการเรียนการสอนและการวิจัยที่มหาวิทยาลัยเปิดโฮจิมินห์ซิตี้ (Ho Chi Minh City Open University)  พร้อมกับที่ เอปิคอร์ ได้จัดเตรียมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้บริการสนับสนุนสำหรับเครือข่ายการวิจัยของทางมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดฝึกอบรมให้แก่คณาจารย์ ดำเนินการฝึกอบรมและสัมมนาสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับโซลูชั่นอีกด้วย
 
“ ทุกวันนี้อุตสาหกรรมการผลิตต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเป็นอย่างมากเพื่อขับเคลื่อนการเติบโต ปัจจุบันคนยุคมิลเลนเนียลกำลังก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้น และบุคลากรเหล่านี้มีความชำนาญในเรื่องเทคโนโลยีและคุ้นเคยกับระบบดิจิตอลเป็นอย่างดี การเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะที่เกี่ยวข้องให้แก่นักศึกษาจะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถปรับตัวและเสริมศักยภาพให้กับพนักงานเพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันและกระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม”มร. แซบบี้ จิลล์  รองประธานบริหาร เอปิคอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 
นับตั้งแต่ที่ริเริ่มโครงการความร่วมมือเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2556 มหาวิทยาลัยเปิดโฮจิมินห์ซิตี้ได้รับประโยชน์มากมายด้านการเรียนการสอนจากระบบ ERP ของเอปิคอร์สำหรับนักศึกษา และตอนนี้มีการอัพเกรดระบบเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด และผนวกรวมเข้ากับหลักสูตรสำหรับนักศึกษาในสาขาวิชาการเงิน-การธนาคาร วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และการบัญชี-การสอบบัญชี และอีกสองสาขาใหม่ นั่นคือ บริหารธุรกิจ และการศึกษาชั้นสูง
 
นักศึกษากว่า 100 คนได้รับประสบการณ์จากการใช้งานจริงบนโมดูล ERP ทั้งหมดของเอปิคอร์ ซึ่งครอบคลุมกระบวนการด้านการเงิน การผลิต และการจัดจำหน่าย  ทั้งนี้ โมดูลงานขาย การจัดซื้อ และบัญชีแยกประเภททั่วไปช่วยให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎีเรื่องการดำเนินธุรกิจกับสถานการณ์จริงทางด้านธุรกิจ และทำให้นักศึกษามีทักษะและความพร้อมสำหรับการทำงานหลังจากที่จบการศึกษา
 
ผศ.ดร. เหงียน แวน พุค อธิการบดี มหาวิทยาลัยเปิดโฮจิมินห์ซิตี้ อธิบายว่า “ในโลกธุรกิจ มักเป็นเรื่องยากที่จะแสดงหรือประยุกต์ใช้แนวคิดทางทฤษฎี  วิชาต่างๆ อย่างเช่น การปฏิบัติงานด้านการเงิน และรูปแบบการจัดจำหน่าย เป็นวิชาที่สอนให้เข้าใจได้ยาก แต่ด้วยระบบ ERP ของเอปิคอร์ที่เรามีอยู่ ช่วยให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวในภาคปฏิบัติได้อย่างชัดเจน ซึ่งช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของนักศึกษาในการสำรวจโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ทดสอบความรู้ที่ได้รับ และปรับปรุงความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับโลกธุรกิจ  นอกจากนี้ ระบบ ERP ของเอปิคอร์ยังรองรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยนักศึกษาจะต้องทำแบบทดสอบการปรับใช้ความรู้ทางทฤษฎีในสถานการณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มสัมฤทธิผลและความพึงพอใจในการเรียนรู้ได้อีกทางหนึ่ง”
 
“ในเรื่องของงานวิจัยและการสอน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรในภาคอุตสาหกรรม  เมื่อนักศึกษามีความคุ้นเคยกับกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจและระบบสารสนเทศภาคอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ก็จะสามารถพัฒนาโซลูชั่นใหม่ๆ โดยอ้างอิงผลการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความต้องการของเศรษฐกิจเวียดนามในปัจจุบัน และในทางกลับกัน บริษัทต่างๆ ก็จะได้รับประโยชน์จากแนวคิดและแนวทางใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารจัดการสภาพแวดล้อมแอพพลิเคชั่นที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ผศ.ดร. เหงียน กล่าวเพิ่มเติม
 
มร. แซบบี้ จิลล์ รองประธานบริหารของเอปิคอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สานต่อความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเปิดโฮจิมินห์ซิตี้  ทุกวันนี้อุตสาหกรรมการผลิตต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเป็นอย่างมากเพื่อขับเคลื่อนการเติบโต  ปัจจุบันคนยุคมิลเลนเนียลกำลังก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้น และบุคลากรเหล่านี้มีความชำนาญในเรื่องเทคโนโลยีและคุ้นเคยกับระบบดิจิตอลเป็นอย่างดี  การเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะที่เกี่ยวข้องให้แก่นักศึกษาจะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถปรับตัวและเสริมศักยภาพให้กับพนักงานเพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันและกระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม”
 
เกี่ยวกับบริษัท เอปิคอร์ ซอฟต์แวร์
บริษัท เอปิคอร์ ซอฟต์แวร์ (Epicor Software Corporation) ขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจ  นำเสนอซอฟต์แวร์ที่ยืดหยุ่น เหมาะกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เฉพาะเจาะจง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมการผลิต การจัดจำหน่ายสินค้า ธุรกิจค้าปลีก และบริการ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 40 ปี ได้มีการพัฒนาโซลูชั่นที่ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างหลากหลายของลูกค้าในด้านระบบงานธุรกิจและการดำเนินงาน โดยอาศัยความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับธุรกิจของลูกค้า  โซลูชั่นของเอปิคอร์ช่วยลดความยุ่งยากซับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพ และลดภาระงานของบุคลากร ทำให้ลูกค้าสามารถมุ่งเน้นการขยายธุรกิจให้เติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเอปิคอร์ หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.epicor.com
 โดย ธนิษฐา วิทยานนท์
วันที่ 31 พ.ค. 60 16:36 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 255 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 255 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ