ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรี บริการวิชาการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม


ลบ แก้ไข
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดกิจกรรมบริการวิชาการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เป็นกิจกรรมเรียนรู้ การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management)ผ่าน เกมจำลองการจัดการแบบลีน มุ่งสู่วิสาหกิจแบบลีน (S play: Lean Game fot Lean Enterprise) ให้กับผู้ประกอบการSMEs โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ สิริพงศ์ จึงถาวรรณ ACPE, CSCP, EPPM( Lean Master) ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา ด้านลีน ให้กับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพานิชย์ และบริษัทชั้นนำของประเทศ
ในการอบรมครั้งนี้ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ( M.B.A. ) ที่ลงเรียนวิชาสัมมนาประเด็นปัญหาทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย
โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็นฐาน ตามบทบาทสมมุติในโรงงานอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ตั้งแต่ผู้จัดการ ฝ่ายประกอบ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่าย QC ฝ่ายขนถ่าย เพื่อเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการ ณ ห้องม้าน้ำ 1 โรงแรมบางแสนวิลล่า จังหวัดชลบุรี
  โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 25 พ.ค. 60 13:33 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 73 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 73 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ