ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : พัฒนาศักยภาพนักกฎหมายสมัยใหม่ นิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง


ลบ แก้ไข
ดร.สุรียฉาย พลวัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ปกรณ์นิมิตดี นำนักศึกษา ชั้นปีที่4 คณะนิติศาสตร์ SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อศึกษาข้อมูลจริงประกอบการเรียนในรายวิชากฎหมายเกี่ยวความผิดของเด็กและเยาวชน ภายใต้กิจกรรมโครงการ Field trip visit #3 โดยมี ผศ.เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้คว่ำวอดและมีประสบการณ์ทางด้านกฎหมายอย่างมืออาชีพพร้อมผลักดันให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาชีพกฎหมายสมัยใหม่อย่างมืออาชีพมีความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป
#คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม #ม.ศรีปทุม #SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง 

 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 23 พ.ค. 60 16:43 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 184 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 184 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ