ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : สถาบันพลังจิตตานุภาพ ม.ศรีปทุม มอบประกาศนียบัตร“หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ ๖


ลบ แก้ไข
สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๔๘ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรทันตสาสมาธิ สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ ๖ โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรทันตสาสมาธิ สำหรับนักบริหาร รุ่นที่ ๖ จำนวน 31 คนพร้อมกันนี้ได้ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ สำหรับนักบริหารรุ่นที่ ๗  ณ อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ที่ผ่านมา  ซึ่งโครงการฯดังกล่าวนี้ เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสร้างการนําหลักธรรมคําสอน  ตามแนวทางหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร  มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อการพัฒนาทางด้านศีลธรรมและจิตใจให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปด้วยการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม บําเพ็ญทาน รักษาศีลและเจริญจิตภาวนา เพื่อพัฒนาทางด้านจิตใจและสามารถนําความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมไปประยุกต์ใช้กับการดําเนินชีวิตประจําวันต่อไป

#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๑๔๘ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 17 พ.ค. 60 16:52 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 51 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 51 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ