ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : สำนักหอสมุด ม.ศรีปทุม เจ้าภาพจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)


ลบ แก้ไข
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) โดยมีกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ กลุ่มงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ของสถาบันเอกชนต่างๆเข้าร่วมประชุม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคาร ๑๑ ชั้น ห้อง ๑๒๐๑ และ ๑๒๐๒ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กทม.(บางเขน) เมื่อวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ที่ผ่านมา
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/library/project/8439#0
#SPU #SRIPATUM #ม.ศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง  โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 17 พ.ค. 60 15:05 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 80 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 80 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ