ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : คณะบริหารธุรกิจ SPU - KU ผนึกกำลัง MOU การจัดหลักสูตรอบรมบัณฑิตวิชาชีพร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต @ เรียน 1 ได้ถึง 2


ลบ แก้ไข




คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมลงนาม พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดหลักสูตรอบรมบัณฑิตวิชาชีพร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน และรศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย  ผศ.ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.ดร.รวิภา  อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดหลักสูตรอบรมบัณฑิตวิชาชีพร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

         ซึ่งการ MOU ในครั้งนื้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในโครงการฯ มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ และด้านปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของบรรดานายจ้าง และเพื่อเป็นการเพิ่มบทบาทของสถาบันการศึกษา จากผู้สอน(Teacher) ให้เป็นทั้งผู้สอน และผู้ฝึกสอน(Coach) ส่วนการรับรองผลการศึกษาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในโครงการบัณฑิตวิชาชีพ จะได้รับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป
#ม.ศรีปทุม #SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #คณะบริหารธุรกิจ SPU #หลักสูตรอบรมบัณฑิตวิชาชีพร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตSPU-KU



















































































































 



โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 17 พ.ค. 60 11:17 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 270 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 270 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่



กระทู้แนะนำ