ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : ม.ศรีปทุม จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง “TH-LOCODE เชื่อมโยงการค้า เพิ่มมูลค่าสินค้าไทย”


ลบ แก้ไข
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง “TH-LOCODE เชื่อมโยงการค้า เพิ่มมูลค่าสินค้าไทย”ภายใต้โครงการพัฒนาการมาตรฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยสู่มาตรฐานระดับสากล เพื่อพัฒนาและยกระดับการมาตรฐานด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย สนับสนุนงานด้านระบบโลจิสติกส์ การค้าระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล อันจะเป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยน ตรวจสอบข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ และรองรับการค้าแบบไร้เอกสาร  ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ ส่งเสริมการใช้งานมาตรฐานโดยเฉพาะมาตรฐานด้านโลจิสติกส์ ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ
การจัดสัมมนาครั้งนี้ ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมกล่าวต้อนรับและได้รับเกียรติจาก คุณจุฑารัตน์ อาชวรัตน์ถาวร นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวเปิดงานและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี รองคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชี้แจงและแนะนำโครงการ
โดยงานสัมมนาดังกล่าวได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ มาตรฐานด้านโลจิสติกส์กับบทบาทในการยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย วิทยากรโดย คุณปิตินันท์ คูอมรพัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า และบรรยายหัวข้อ รหัสสถานที่เพื่อการค้าและการขนส่ง (UN/LOCODE) วิทยากรโดย คุณณัฐฑพัฒน์ โรจนศุภมิตร นักวิเคราะห์ธุรกิจ งานกลยุทธ์มาตรฐาน สำนักมาตรฐาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) ณ The Sez Hotel จังหวัดชลบุรี โดยการสัมมนาจะจัดขึ้นอีกในจังหวัดสงขลาและขอนแก่นต่อไป สอบถามรายละเอียดได้ที่ 089 921 6836
 
#SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #ม.ศรีปทุม ชลบุรี #โลจิสติกส์SPU

 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 17 พ.ค. 60 09:36 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 168 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 168 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ