ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : เสริมศักยภาพบุคลากรSPU สำนักหอสมุด จัดอบรม Program SPU Knowledge Bank (Dspace)


ลบ แก้ไข
ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการอบรมโปรแกรม SPU Knowledge Bank (Dspace) เพื่อเสริมศักยภาพให้กับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะนิเทศศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อจัดเก็บคลังข้อมูลความรู้ของคณะและหน่วยงาน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ ห้อง 12-1211ชั้น12  อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา
https://www.spu.ac.th/department/library
#สำนักหอสมุดSPU #SPU #SRIPATUM #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง 

 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 11 พ.ค. 60 16:51 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 85 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 85 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ