ตั้งกระทู้ใหม่

สุดยอดหนังสือ คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบ แนวข้อสอบครูอาชีวศึกษาครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ. ทุกวิชาเอก


ลบ แก้ไข

ข่าวเปิดสอบ รับสมัครสอบ หนังสือ คู่มือ เตรียมสอบแนวข้อสอบ แนวข้อสอบครูอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ. ทุกวิชาเอก  ทุกตำแหน่ง ทุกจังหวัด #60 ประจำปี 2560 หนังสืออ่านสอบ คู่มือชัวร์สุดๆ พร้อมเฉลย 


!!!!!+ข่าวประกาศรับสมัครสอบ ล่าสุด+!!!! CLICK >>>> สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) https://vec.job.thai.com/ 
<<<สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)>>>
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
#ไฟล์ PDF หรือหนังสืออ่านสอบ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และแนวข้อสอบจริง พร้อมเฉลย
#แนวข้อสอบรายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย #แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
#ติวสอบรวมแนวข้อสอบเก่าดีดีและข้อสอบที่ออกบ่อยมากพร้อมเฉลย โดนเต็มๆ ครอบคลุม ทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ
#อัพเดทแนวข้อสอบ  #แนวข้อสอบครูอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ติวข้อสอบ เก็งข้อสอบเน้นๆ #อัพเดทใหม่ล่าสุด #60
#เฉลยแนวข้อสอบ #แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ. ทุกวิชาเอก #60 เปิดสอบอ่านคล่องเข้าใจง่ายแม่นยำ ตรงประเด็น โดนเต็มๆ
#E-BOOK #จำหน่ายแนวข้อสอบ #ขายแนวข้อสอบ #ติวข้อสอบ #เก็งข้อสอบ #หนังสืออ่านสอบ #คู่มือเตรียมสอบ #แนวข้อสอบ #ตัวอย่างข้อสอบเน้นๆ


สั่งซื้อแนวข้อสอบได้ที่  หรือสอบถามได้ บริการเป็นกันเอง
คุณศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน  (คุณอั๋น)
Tel : 0981081851
http://line.me/ti/p/%40qod6536c
Line @ : @qod6536c ใส่ "@"ด้วยนะครับ
Line id : 0981081851   
E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com
Face Book : www.facebook.com/sheetthai.zจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ก. ครูผู้ช่วย สอศ.
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ  ใหม่ล่าสุดภาค ก. 
1 แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
3 แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
5 แนวข้อสอบระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ
6 แนวข้อสอบ พรบ สภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา 2546
7 แนวข้อสอบ พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547
8 แนวข้อสอบ พรบ คุ้มครองเด็ก 2546
9 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2551
10 แนวข้อสอบ กฏหมายและการบริหารงานการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
11 แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู
12 แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย 
13 แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
14 แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมาตรฐานวิชาชีพ ครู
15 แนวข้อสอบ พรบ การอาชีวศึกษา 2551
16 พรบ ประกันสังคม

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ข. ครูผู้ช่วย สอศ.
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ภาค ข. 
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
-  แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
-  แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้ 
-  แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
-  แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน 
-  แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน 
-  แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา 
-  แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา 
-  แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา

(+++แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ+++)

กลุ่มคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาพลศึกษา
เอกวิชาวิทยาสตร์ทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษาไทย
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
กลุ่มวิชาสังคม
กลุ่มวิชาฟิสิกส์
กลุ่มวิชาช่างยนต์
กลุ่มวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
กลุ่มวิชาช่างเชื่อมโลหะ
กลุ่มวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
กลุ่มวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม
กลุ่มวิชาเมคคาทรอนิกส์
กลุ่มวิชาช่างก่อสร้างและโยธา
กลุ่มวิชาสถาปัตยกรร
กลุ่มวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์และสัตวรักษ์
กลุ่มวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
กลุ่มวิชาเครื่องประดับอัญมณี
กลุ่มวิชาวิจิตรศิลป์
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
กลุ่มวิชาการถ่ายภาพ_มัติมีเดีย
กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ
กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
กลุ่มวิชาคหกรรมศาสตร์
กลุ่มวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว
กลุ่มวิชาการโรงแรม
กลุ่มวิชาการบัญชี
กลุ่มวิชาการตลาด
กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสตอกส์
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มวิชาพืชศาสตร์และเกษตรกรรมอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชาช่างกลเกษตร
เอกอื่นๆ
- ตำแหน่งอื่นๆ ที่เปิดสอบ

ข้อสอบไทย.คอม ศูนย์ข้อสอบไทย แนวข้อสอบเก่า อ่านฟรี พร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุด งานราชการ ก.พ. อบต. ครู ตำรวจ ธนาคาร ธกส. รัฐวิสาหกิจ ? 
แนวข้อสอบ หนังสืออ่านสอบ คู่มือสอบ ติวสอบ หาข้อสอบ เก็งข้อสอบ ข้อสอบเก่า แจกข้อสอบ ข้อสอบลับ ข่าวการสอบ เปิดสอบ
*** จำหน่าย แนวข้อสอบทุกหน่วยงาน ทุกตำแหน่ง สอบถามได้
*** ไฟล์แนวข้อสอบ ราคา 399 บาท {จัดส่งทางอีเมล์}  สามารถเอาไปปริ้น อ่านได้เลย หรือ เปิดใน Computer, Smart Phone, Tablet ได้
*** หนังสืออ่านสอบ แถม แผ่น CD VCD หรือ MP3 (บรรยายเนื้อหา 1 เรื่อง) ราคา 999 บาท จัดส่งทางไปรษณีย์ {ร่วมค่าจัดส่ง EMS แล้ว} 
** ใส่เศษสตางค์เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ การโอนเงิน  ตัวอย่างเช่น 399.05, 399.50 , 399.77 **

ช่องทางการชำระเงิน สั่งซื้อแนวข้อสอบ

ธนาคารไทยพาณิชย์    
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-045-7465 
ธนาคารกสิกรไทย  
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 011-298-4070 
ธนาคารกรุงไทย  
$$$ ชื่อบัญชี นายศักดิ์หิรัญ  เกษตรเวทิน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 984-402-4080 +++ Tel : 0981081851
+++ Line me : http://line.me/ti/p/%40qod6536c 

+++ Line @ : @qod6536c ใส่ "@" ด้วยนะครับ 
+++ Line ID : 0981081851   
+++ E-Mail : k_sakhiran@hotmail.com
+++ Face Book : www.facebook.com/sheetthai.z1 แนวข้อสอบทำการจัดส่งภายในวันที่โอนเงิน ไม่เกิน "เที่ยงคืน" (ในกรณีโอนเงินก่อน 18.00 น.)
2 โปรดตรวจสอบที่กล่องขาเข้า [Inbox] และ อีเมล์ลล์ขยะ [Junk Mail]
3 หากยังไม่ได้รับ กรุณาติดต่อกลับมาที่  098-1081851 หรือทางอีเมล์ 
4 กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วย 


&&& รายละเอียดที่ต้องแจ้งหลังจากโอนเงิน &&&
1. แจ้ง เวลาที่โอน ( ดูในใบ สลิป หรือ ใบ Pay in จากธนาคารเป็นหลักเท่านั้น )
2. แจ้ง ชื่อหน่วยงาน และตำแหน่ง ที่จะสั่งซื้อ
3. แจ้ง E-Mail (ในกรณีที่สั่งเป็นไฟล์) 
4. แจ้ง ชื่อที่อยู่ เบอร์โทร (ในกรณีที่สั่งเป็นหนังสือ)#ข่าว#ข่าวเปิดสอบ #หนังสือ #คู่มือ #เตรียมสอบ #เก็งข้อสอบ #ติวสอบ #เฉลยแนวข้อสอบ #แนวข้อสอบครูอาชีวศึกษา #สอศ.  #2560 #ใหม่ล่าสุด #59
แนวข้อสอบครูอาชีวศึกษา สอศ. 
แนวข้อสอบครูอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ. 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ สอศ. 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แนวข้อสอบ ครูอาชีวศึกษา เอกช่างยนต์
แนวข้อสอบ ครูอาชีวศึกษา เอกไฟฟ้ากำลัง
แนวข้อสอบ ครูอาชีวศึกษา เอกอิเล็กทรอนิกส์
แนวข้อสอบ ครูอาชีวศึกษา เอกบัญชี
แนวข้อสอบ ครูอาชีวศึกษา เอกบริหารธุรกิจ
แนวข้อสอบ ครูอาชีวศึกษา เอกคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบ ครูอาชีวศึกษา เอกก่อสร้างโยธา
แนวข้อสอบ ครูอาชีวศึกษา เอกช่างกลโรงงาน
แนวข้อสอบ ครูอาชีวศึกษา เอกการจัดการทั่วไป
แนวข้อสอบ ครูอาชีวศึกษา เอกการตลาด
แนวข้อสอบ ครูอาชีวศึกษา เอกเกษตร
แนวข้อสอบ ครูอาชีวศึกษา เอกวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบ ครูอาชีวศึกษา เอกช่างเชื่อม
แนวข้อสอบ ครูอาชีวศึกษา เอกภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบ ครูอาชีวศึกษา เอกการท่องเที่ยว
แนวข้อสอบ ครูอาชีวศึกษา เอกสัตวศาสตร์
แนวข้อสอบ ครูอาชีวศึกษา เอกพืชไร่
แนวข้อสอบ ครูอาชีวศึกษา เอกเครื่องมือกล
แนวข้อสอบ ครูอาชีวศึกษา เอกไฟฟ้า

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา เอกการจัดการทั่วไป
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา เอกวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา เอกคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา เอกภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา เอกบัญชี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา เอกช่างกลโรงงาน
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา เอกก่อสร้าง
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา เอกสาขาวิชาเครื่องมือกลเทคนิคการผลิต
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา เอกอิเล็กทรอนิกส์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา เอกช่างยนต์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา เอกก่อสร้างโยธา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา เอกการตลาด
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา เอกไฟฟ้า

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสิชล    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพรามัน    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเถิน    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระนอง    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร    
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการโดย Zixzorash
วันที่ 28 เม.ย. 60 22:07 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 407 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 407 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Zixzorash
สุดยอดหนังสือ คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบ แนวข้อสอบครูอาชีวศึกษาครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ. ทุกวิชาเอก

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ