ตั้งกระทู้ใหม่

ฉลองชัย และมอบรางวัลให้คณะนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์”


ลบ แก้ไข
เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน  พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดจัดงาน เลี้ยงฉลองชัยให้กับคณะนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” โดยคณะนักกีฬาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ด้วยผลงาน 13 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง อยู่อันดับที่ 8 จาก 108 สถาบัน และอันดับ 4 ของมหาวิทยาลัยเอกชน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ตามสโลแกนที่ว่า ส่งน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็น ทั้งนี้ได้รับเกียรติ จาก ดร.รัชนีพร พุกยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานจัดงานฉลองชัยพร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมแสดงความสำเร็จในงานดังกล่าว จากความสำเร็จดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้มอบเงินรางวัล ให้กับคณะนักกีฬาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ  เหรียญทอง 10,000 บาท เหรียญเงิน 5,000 บาท เหรียญทองแดง 3,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลให้กับบุคลากรทำงานที่ไปช่วยกัน สร้างชื่อเสียง อีก 100,000 บาท ร่วมเป็นเงินทั้งสิ้น กว่า 1,500,000 บาท จากการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 180 คน แยกเป็น นักกีฬาชาย  72  คน  นักกีฬาหญิง    51  คน  เจ้าหน้าที่ 57   คน จาก 14 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย  วอลเลย์บอล  บาสเกตบอล  ดาบสากล  เทนนิส  ฟุตซอล  เทเบิลเทนนิส  ยูยิสสู  เทควันโด  เปตอง วอลเลย์บอลชายหาด   คาราเต้-โด    กอล์ฟ  หมากล้อม และจักรยาน  ที่สำคัญในการแข่งขันครั้งนี้ นักกีฬามหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น จากการพิจารณาของคณะกรรมการ อีก 8 รางวัล ดังนี้
1.นางสาวกรรณิการ์  ธีปะโชติ  ได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น กีฬาวอลเลย์บอล หญิง  
2.นางสาวธิดาพร  ไม้หอม  ได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น ตำแหน่ง  Mvp และ Small  Forward กีฬา
   บาสเกตบอล หญิง  
3.นางสาวณัฐมน  สุรินทร์  ได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น ตำแหน่ง Point Guard กีฬาบาสเกตบออล หญิง  
4.Mr.Yeumo  Tchupou  Gabrel  Bertrand ได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น ตำแหน่ง Mvp และ Center ยอดเยี่มม  กีฬา
   บาสเกตบอล ชาย  
5.นายภาสวิชญ์  บูรพาฤทธา  ได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น กีฬาเทนนิส ชาย  
6.นายกัมลาศ  นาเมืองรักษ์   ได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น กีฬากอล์ฟ ชาย
7.นายวรท  อุดมวัฒนกูล  ได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น กีฬาจักรยาน ชาย
8.นายประทีป  สูขโต ได้รับ รางวัลนักกีฬาดีเด่น กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ชาย
            สำหรับความคาดหวังในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 45  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มหาวิทยาลัยศรีปทุมตั้งความหวังให้ติด 1ใน10 ของสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดครับ
อธก. ม.ศรีปทุม ฉลองชัย มอบรางวัล อัดฉีดคณะนักกีฬาสร้างผลงานดี ร่วม 1.5 ล้านบาท
ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์”

คลิกชม... https://www.spu.ac.th/activities/11147
................................
เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน  พ.ศ. 2560  สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานเลี้ยงฉลองชัยให้กับคณะนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” โดยคณะนักกีฬาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม สร้างผลงานและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยผลงาน 13 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง จบเป็นอันดับที่ 8 จาก 108 สถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน และจบเป็นอันดับ 4 ของมหาวิทยาลัยเอกชน ตามสโลแกนที่ว่า “…ส่งน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็น…”
ทั้งนี้ภายในงาน ดร.รัชนีพร พุกยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มาร่วมแสดงความความยินดีและความสำเร็จแก่คณะนักกีฬาในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารมามอบรางวัลแก่นักกีฬาอีกด้วย อาทิ..
1.ผศ.ดร. พลเอกเสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดี และที่ปรึกษาโครงการทุนกีฬาด้านผู้มีความสามารถิพิเศษด้านกีฬา
2. ดร.โสภิต     ภาโนมัย           รองอธิการบดี
3. อ.เปรมจิต   เสาวคนธ์          รองอธิการบดี
4. อ.กุศล        สังขนันท์          ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฏหมาย
จากความสำเร็จดังกล่าวทาง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มอบเงินรางวัลอัดฉีดให้กับคณะนักกีฬาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้ เหรียญทอง 10,000 บาท, เหรียญเงิน 5,000 บาท และเหรียญทองแดง 3,000 บาท
นอกจากนี้ทางท่านอธิการบดียังได้มอบรางวัลพิเศษให้กับบุคลากรทำงานที่ไปช่วยกันสร้างชื่อเสียง อีกจำนวน 100,000 บาท ร่วมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 1,500,000 บาท จากการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 180 คน แยกเป็น นักกีฬาชาย 72 คน นักกีฬาหญิง 51 คน เจ้าหน้าที่ 57 คน จาก 14 ชนิดกีฬา ประกอบด้วยกีฬาวอลเลย์บอล, บาสเกตบอล, ดาบสากล, เทนนิส, ฟุตซอล, เทเบิลเทนนิส, ยูยิสสู, เทควันโด, เปตอง, วอลเลย์บอลชายหาด, คาราเต้-โด, กอล์ฟ, หมากล้อม และจักรยาน
ที่สำคัญในการแข่งขัน “สุรนารีเกมส์” ครั้งนี้ นักกีฬามหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น จากการพิจารณาของคณะกรรมการ อีกจำนนวน 8 รางวัล ดังนี้…
1. น.ส.กรรณิการ์        ธีปะโชติ                 
ได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น กีฬาวอลเลย์บอล หญิง 
2. น.ส.ธิดาพร           ไม้หอม         
ได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น ตำแหน่ง  Mvp และ Small  Forward กีฬาบาสเกตบอล หญิง 
3. น.ส.ณัฐมน            สุรินทร์ 
ได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น ตำแหน่ง Point Guard กีฬาบาสเกตบอล หญิง 
4. Mr.Yeumo  Tchupou  Gabrel  Bertrand
ได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น ตำแหน่ง Mvp และ Center ยอดเยี่มม  กีฬาบาสเกตบอล ชาย 
5. นายภาสวิชญ์         บูรพาฤทธา 
ได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น กีฬาเทนนิส ชาย 
6. นายกัมลาศ           นาเมืองรักษ์  
ได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น กีฬากอล์ฟ ชาย
7.นายวรท                อุดมวัฒนกูล 
ได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น กีฬาจักรยาน ชาย
8.นายประทีป            สูขโต ได้รับ
รางวัลนักกีฬาดีเด่น กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ชาย
            สำหรับความคาดหวังในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ประจำปี พ.ศ. 2560  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี ทาง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตั้งความหวังไว้ให้ติด 1 ใน 10 ของสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด
 


 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 5 เม.ย. 60 16:08 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 78 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 78 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ