ตั้งกระทู้ใหม่

ม.รามฯ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น


ลบ แก้ไขผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อพัฒนาหน่วยงานเข้ารับการประเมินคุณภาพและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ปปช.ภายใต้แนวคิด "รวมพลัง เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน" เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชโดย prram
วันที่ 13 มี.ค. 60 17:11 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 672 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 672 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ