ตั้งกระทู้ใหม่

มาทำแบบทดสอบ ตาบอดสี กันเถอะ


ลบ แก้ไข

ตาบอดสี เป็นโรคชนิดหนึ่งของดวงตาเมื่อเป็นแล้วจะส่งผลให้การ แปรภาพของสีต่าง ๆ ที่มองเห็นผิดเพี้ยนไป จากผู้อื่นที่เป็นตาปกติ ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตต่างๆ เช่น การสอบใบขับขี่ การสอบเข้าเรียนในสาขาต่างๆที่ต้องมีสายตาปกติ บางคนที่ ตาบอดสี มาตั้งแต่กำเนิดแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็น เพราะเรียนรู้และจดจำสีต่างๆมาตั้งแต่เกิด จึงไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดปกติ แต่พอไปตรวจกลับพบว่าตัวเอง ตาบอดสี ทำให้มีข้อจำกัดด้านต่างๆในการดำเนินชีวิตเพิ่มขึ้น บางคนอยากเรียนสาขานี้ แต่ไม่สามารถเรียนได้เพราะตาบอดสี วันนี้เรามีแบบทดสอบ ตาบอดสี มาฝากทุกๆคนกันค่ะ เริ่มกันเลย
 

       plate1


Plate 1
ตาปกติ และตาบอดสี จะอ่านได้หมายเลขเดียวกันคือ 12

plate03
Plate 3

ตาปกติจะอ่านได้หมายเลข 29
ตาบอดสีแดง-เขียวจะอ่านได้หมายเลข70
ตาบอดสีจะไม่สามารถอ่านได้

plate05

Plate 5
ตาปกติจะอ่านได้หมายเลข 3
ตาบอดสีแดง-เขียวจะอ่านได้หมายเลข 5
ตาบอดสีจะไม่สามารถอ่านได้

plate07

Plate 7
ตาปกติจะอ่านได้หมายเลข 74
ตาบอดสีแดง-เขียวจะอ่านได้หมายเลข 21
ตาบอดสีจะไม่สามารถอ่านเป็นตัวเลขได้

plate09

Plate 9
ตาปกติจะอ่านได้หมายเลข 45
ตาบอดสีจะไม่สามารถอ่านได้

plate11

Plate 11
ตาปกติจะอ่านได้หมายเลข 7
ตาบอดสีจะไม่สามารถอ่านเป็นตัวเลขได้

plate13

Plate 13
ตาปกติจะอ่านได้หมายเลข 73
ตาบอดสีจะไม่สามารถอ่านเป็นตัวเลขได้

plate15

Plate 15
ตาปกติจะไม่สามารถอ่านเป็นตัวเลขได้
ตาบอดสีแดง-เขียวจะอ่านได้หมายเลข 45
ตาบอดสีจะไม่สามารถอ่านเป็นตัวเลขได้

plate17

Plate 17
ตาปกติจะอ่านได้หมายเลข 42

plate19
Plate 19
ตาปกติจะไม่สามารถลากเส้นจาก X ไป X ได้
ตาบอดสีแดง-เขียว จะสามารถลากเส้นจาก X ไป X ได้
ตาบอดสีจะไม่สามารถลากเส้นจาก X ไป X ได้

plate21

Plate 21
ตาปกติจะสามารถลากเส้นตามสีส้มจาก X ไป X ได้
ตาบอดสีจะไม่สามารถลากเส้นจาก X ไป X ได้ หรือลากได้ก็คน