ตั้งกระทู้ใหม่

รับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา


ลบ แก้ไข
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่  สังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ด้านสถิติ /สถิติประยุกต์ หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถในการควบคุม ตรวจสอบ การสํารวจ จัดทํา รวบรวมตรวจสอบขอมูลสถิติ เพื่อเปนฐานขอมูล หรือขอมูล สนับสนุนในการจัดทําเอกสารทางวิชาการตางๆ
4. ถ้ามีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดทำข้อมูลสถิติจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ

รับผิดชอบงานการจัดทำสถิติวิเคราะห์ข้อมูล จัดเรียนข้อมูล แปรผล วิเคราะห์เชิงปริมาณ เชิงสถิติทั้งหมด 

สนใจสมัครด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Tel: (662) 579 1111,(662) 561 2222 Fax: (662) 561 1721 www.spu.ac.th
 
หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ > https://goo.gl/3AhE8y
 โดย SPU UNIVERSITY
วันที่ 3 มี.ค. 60 16:48 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 76 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 76 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ