ตั้งกระทู้ใหม่

รับ ตำแหน่ง Copy Writer & Creative ศูนย์มีเดีย กลุ่มงานบริการเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา


ลบ แก้ไข
ตำแหน่ง  Copy Writer & Creative ศูนย์มีเดีย กลุ่มงานบริการเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้

1. เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 22 – 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์, นิเทศศาสตร์, อักษรศาสตร์, ครุศาสตร์ หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถในการค้นคว้า, วิเคราะห์ และ เขียนบทความ และมีทักษะด้านการสื่อสาร คือ สามารถเล่าเรื่องให้น่าสนใจ
4. มีความคิดสร้างสรรค์ การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา ได้อย่างดี
5. มีความสามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe illustrator และ Adobe Flash หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
6. สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบ ทำงานให้เสร็จตรงตามเวลา
7. มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1-2 ปี

รายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ 

1. มีหน้าที่รับผิดชอบงานทางด้านการสร้างสรรค์ การเขียนบทความ เพื่อใช้ในการผลิตผลงานด้านสร้างสรรค์/งาน Present /งาน Video /งานกราฟฟิก 
2. มีความสามารถในการตัดต่อ Video  เพื่อใช้ในการผลิตผลงาน และเป็นผู้ดูแลการทำงานในขั้นตอนการตัดต่อ ทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน

สนใจสมัครด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Tel: (662) 579 1111,(662) 561 2222 Fax: (662) 561 1721 www.spu.ac.th
 
หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ > https://goo.gl/3AhE8y
 โดย SPU UNIVERSITY
วันที่ 3 มี.ค. 60 16:44 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 74 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 74 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ