ตั้งกระทู้ใหม่

รับ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา


ลบ แก้ไข
ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล  คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ  ดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการตลาด /การจัดการธุรกิจดิจิทัล  /บริหารธุรกิจ หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ การจัดการกระบวนการ นวัตกรรมการบริการ เทคโนโลยี และการจัดการธุรกิจดิจิทัล 
3. มีความสามารถในการจัดการทางด้านนวัตกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความคิดสร้างสรรค์ อย่างเหมาะสมช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ เพื่อเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. มีประสบการณ์การสอน/การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยกว่า 1-2 ปี
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / หรือมีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

 
รายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ ในตำแหน่ง
1. ปฏิบัติงานสอน จัดบทเรียน เตรียมบทเรียน และทำการประเมินการเรียนการสอน
2. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบงานด้านวิชาการ สนับสนุนด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา จัดทำประเมินการเรียนการสอน ส่งเกรดนักศึกษา
3.  ดูแลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
4. เป็นอาจารย์ ที่ปรึกษาฯ ดูแลโครงการ/กิจกรรม/สหกิจศึกษา หรือรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. ผลิตผลงานทางด้านวิชาการ
 
สนใจสมัครด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Tel: (662) 579 1111,(662) 561 2222 Fax: (662) 561 1721 www.spu.ac.th
 
หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ > https://goo.gl/3AhE8y
 โดย SPU UNIVERSITY
วันที่ 3 มี.ค. 60 16:36 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 17 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 17 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ