ตั้งกระทู้ใหม่

รับตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


ลบ แก้ไข
ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาจีน /การสอนภาษาจีน / บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีผลการทดสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) เทียบเท่าหรือมากกว่าระดับ 5 (กรณีที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา)
3. มีประสบการณ์การสอน/การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในการสอนหนังสือ

 
รายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ ในตำแหน่ง
1. ปฏิบัติงานสอน จัดบทเรียน เตรียมบทเรียน และทำการประเมินการเรียนการสอน
2. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบงานด้านวิชาการ สนับสนุนด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา จัดทำประเมินการเรียนการสอน ส่งเกรดนักศึกษา
3.  ดูแลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
4. เป็นอาจารย์ ที่ปรึกษาฯ ดูแลโครงการ/กิจกรรม/สหกิจศึกษา หรือรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. ผลิตผลงานทางด้านวิชาการ
 
สนใจสมัครด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Tel: (662) 579 1111,(662) 561 2222 Fax: (662) 561 1721 www.spu.ac.th
 
หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ > https://goo.gl/3AhE8y
 โดย SPU UNIVERSITY
วันที่ 3 มี.ค. 60 16:20 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 29 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 29 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ