ตั้งกระทู้ใหม่

ข่าวล่าสุด เปิดสอบท้องถิ่น ปี2560 *** เตรียมเปิดรับสมัคร มี.ค- พ.ค 60 เปิดรับ85 ตำแหน่ง 14,659 อัตรา


ลบ แก้ไข

++++อ่านหนังสือรอได้เลย++++
*** แชร์ด่วน!!! ข่าวล่าสุด เปิดสอบท้องถิ่น ปี2560 ***
-เตรียมเปิดรับสมัคร มี.ค- พ.ค 60
-เปิดรับ85 ตำแหน่ง 14,659 อัตรา

จากการประชุม กสถ.ล่าสุด ยืนยันว่าการสอบแข่งขันมีการวางหลักเกณฑ์ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตรูปแบบต่างๆ โดยพิจารณาประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสอบ วิธีการสอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามารับราชการ ซึ่งกระบวนการจัดสอบล่าช้าจากกำหนดมาหลายเดือน เนื่องจากติดขัดเรื่องการคัดเลือกมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นผู้จัดสอบ

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้จัดทำข้อตกลง (TOR) เพื่อใช้จ้างสถาบันการศึกษามาดำเนินการสอบแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีหนังสือเชิญสถาบันการศึกษา 71 แห่งทั่วประเทศ มาเสนอค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 17 ก.พ.นี้ เมื่อได้สถาบันการศึกษาที่ดำเนินการสอบแล้ว จะเสนอคณะกรรมการกลาง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ทั้ง ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

จากนั้นในเดือน มี.ค.-พ.ค. จะเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต สอบแข่งขันทั้งความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้เฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์ ภายใน 10 เขตสนามสอบทั่วประเทศ และจะประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อใช้บรรจุในตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้ให้ความสนใจสมัครสอบกว่า 6 แสนคน

### สนใจแนวข้อสอบ หนังสือเตรียมสอบ ท้องถิ่น อบต 
อบจ เทศบาล ติดต่อสอบถาม สั่งซื้อได้ที่นี่เลยค่ะ ###