ตั้งกระทู้ใหม่

วิทยาลัยดุสิตธานีผลักดันหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ จับมือโรงเรียนการโรงแรมโลซาน มุ่งพัฒนาการศึกษาด้านการโรงแรมสู่การเป็นต้นแบบในภูมิภาคเอเชีย


ลบ แก้ไข




            กรุงเทพฯ  --  วิทยาลัยดุสิตธานีเปิดศักราชใหม่เน้นการศึกษาด้านการบริหารการโรงแรมให้โดดเด่น ด้วยความร่วมมือกับโรงเรียนการโรงแรมโลซานผู้นำทางด้านการศึกษาในด้านการโรงแรมระดับโลก  ผลักดันหลักสูตรปริญญาตรีระดับนานาชาติ ในสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท ที่ได้รับการรับรองจากโรงเรียนการโรงแรมโลซาน สวิตเซอร์แลนด์ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรคุณภาพสู่ธุรกิจการโรงแรมทั้งในและต่างประเทศ
 
            ดร. สาโรจน์ พรประภา อธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานีและผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาดุสิตธานีประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า  จากการเริ่มหลักสูตรอุตสาหกรรมบริการที่ได้รับการรับรองจากโรงเรียนการโรงแรมโลซาน (Ecole Hôtelière de Lausanne หรือ EHL) รองรับนักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติ โดยเน้นความเป็นเลิศทั้งของ EHL มาผสานกับหัวใจการบริการของไทยในแบบดุสิตธานี ล่าสุดได้สร้างบัณฑิตรุ่นแรกออกสู่ตลาดแล้ว บัณฑิตรุ่นนี้มีศักยภาพด้านการปฏิบัติงาน ความรู้และประสบการณ์ในสาขางาน รวมถึงทักษะในการบริหารจัดการ พิสูจน์ให้เห็นว่าบัณฑิตเหล่านี้ได้รับการบ่มเพาะทัศนคติที่ดีต่องานทำงานอย่างจริงจังและสร้างสรรค์ในวิชาชีพด้านการโรงแรม
 
            การเป็นพันธมิตรด้านการศึกษาของทั้งวิทยาลัยดุสิตธานี และทาง EHL นั้นมีข้อกำหนดที่แสดงถึงความเป็นเลิศในด้านการศึกษา และการควบคุมมาตรฐานการเรียนการสอน  ทั้งในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ต้องรองรับกับหลักสูตร ในส่วนของอาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร Qualified Learning Facilitator จากหน่วยงานให้คำปรึกษาของ EHL (LHC – Lausanne Hospitality Consulting) และเดินทางไปทดสอบเพื่อให้ผ่านมาตรฐานที่ EHL ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนั้น ในทุกๆ ปี ทาง EHL มีการส่งทีมงานเดินทางมายังวิทยาลัยดุสิตธานีเพื่อทำการประเมินการสอนในห้องเรียนเพื่อรักษามาตรฐานการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรร่วมกันกับ EHL และเปิดโอกาสให้นักศึกษาของหลักสูตรนี้สามารถเดินทางไปศึกษายังสถาบันอื่นๆ ที่รับรองโดย EHL (Study Abroad Programme) ได้เป็นระยะเวลาสองภาคการศึกษา และนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมสูงตามมาตรฐานของ EHL ในปีที่สอง จะสามารถโอนหน่วยกิตไปศึกษาต่อ ณ EHL ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จนสำเร็จการศึกษาได้อีกด้วย
           
            อาจารย์เอกฤทัย ลา หัวหน้าสาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดเผยว่า  ข้อดีของความร่วมมือระหว่างสองสถาบันนี้คือ  นักศึกษาได้ซึมซับคุณสมบัติด้านการบริการแบบภูมิภาคเอเชียที่ชนะใจคนทั่วโลก โดยใช้กระบวนการการเรียนรู้แบบโลซาน ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learner) เลี่ยงการสื่อสารทางเดียว กระบวนการเรียนรู้เกิดจากการทำกิจกรรมและการทำงานเป็นทีม เหมาะกับนักศึกษาในวัยที่มีศักยภาพในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถเข้าฝึกงานกับกลุ่มโรงแรม 5 ดาวทั้งในเครือดุสิตและกับโรงแรมที่เป็นพาร์ทเนอร์ในเน็ตเวิร์คของมหาวิทยาลัย ทำให้มีศักยภาพในการทำงานสูง สามารถเข้างานได้และเป็นที่ต้องการตัวจากโรงแรมชั้นนำทั่วโลก  
 
            นอกจากหลักสูตรในระดับปริญญาตรีแล้วทั้งสองสถาบันยังต่อยอดความร่วมมือในการนำเสนอหลักสูตรระยะสั้นในรูปแบบของ Executive Programme สำหรับบุคลากรในสายงานโรงแรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม.นอนาคตเรายังสามารถนำการศึกษาด้านการโรงแรมในประเทศไทยขยายเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาในด้านนี้และเป็นต้นแบบสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชียได้อีกด้วย

            นายอองเดร มัค ผู้อำนวยการ ศูนย์ให้การปรึกษาทางด้านอุตสาหกรรมบริการโลซาน เปิดเผยว่า EHL มีความภูมิใจที่ได้ร่วมกับวิทยาลัยดุสิตธานี ในการพัฒนาทักษะความสามารถให้กับอุตสาหกรรมบริการของไทยและภูมิภาคเอเชีย บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้จะมีความเป็นเลิศและแม่นยำในด้านวิชาการ พร้อมกับมีความชำนาญในด้านธุรกิจ
 
 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
น.ส. วรรณพร บัวน้ำจืด
โทร. 02 721 8469 – 72
อีเมล์. wanaporn.bu@dtc.ac.th
น.ส. วาทินี เกิดศิริ
โทร. 02 721 8469 – 72
อีเมล์. watinee.ke@dtc.ac.th 



โดย nattakan k
วันที่ 17 ก.พ. 60 16:46 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 164 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 164 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่



กระทู้แนะนำ