ตั้งกระทู้ใหม่

การสอบ BMAT คืออะไร สอบไทำไม สอบอะไรบ้าง และตัวอย่างข้อสอบ


ลบ แก้ไข

BMAT คืออะไร ?

BMAT (Biomedical Admission Test) เป็นข้อสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาการแพทย์ ,สัตวแพทย์ ซึ่งจัดทำโดย Cambridge Assessment แห่งสหราชอาณาจักร หรือเป็นข้อสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรและของประเทศต่างๆรวมทั้งในประเทศไทยด้วย

 

BMAT สอบอะไรบ้าง ?

การสอบ BMAT ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 ส่วน

 • ส่วนที่ 1 ความถนัด และทักษะ 60 นาที (ข้อสอบปรนัย)
  ส่วนที่ 2 ความรู้และการประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์ 30 นาที (ข้อสอบปรนัย)
  ส่วนที่ 3 งานเขียน 30 นาที (ข้อสอบบรรยาย)

คะแนน BMAT ใช้ทำอะไร ?

หลักสูตรทางด้านการแพทย์หลักสูตรอินเตอร์ในประเทศไทย จะใช้ข้อสอบ BMAT ในการรับนักศึกษาแพทย์ใหม่ เช่น 

 

 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CICM) 

 

ซึ่งเป็นหลักสูตรแพทยศาสตร์ “อินเตอร์” ประกาศว่านักศึกษาใหม่จะต้องผ่านการสอบ BMAT ทุกคน หรือแม้แต่

 

 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ก็ยินดีรับผล BMAT เช่นกัน


BMAT สอบเมื่อไร ?

 • ปี 2559 นี้จะจัดสอบวันที่ 2 พ.ย. และประกาศผล 25 พ.ย. โดยสามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่ 1-23 ก.ย. (ค่าสมัคร 7,100 บาท) 
  ยังมีรอบลงทะเบียนล่าช้าในช่วง 26 ก.ย. – 7 ต.ค. (แต่ค่าสมัครเพิ่มเป็น 8,700 บาท) ซึ่งการรับสมัครจะสิ้นสุดในเวลา 15:00น. ของวันทำการ โดยสามารถยื่นใบสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการสอบได้ที่บริติช เคานซิลล์สาขาสยามสแควร์ โดยชำระด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต (วีซ่าและมาสเตอร์คาร์ดเท่านั้น) ไม่สามารถชำระด้วยเงินสด

 

ตัวอย่างโจทย์ BMAT

Time Allowed 30 mins, use one side of an A4 Paper

" Few people are capable of expressing with equanimity opinions that differ from the prejudices of their social environment. Most people are even incapable of forming such opinions"

- What does the Author mean by these comments and how would you refute them?

- Write a unified essay that includes example of prejudices and how changes in attitudes and beliefs can be brought about

 

ตัวอย่างข้อสอบส่วนที่ 1 Aptitude and Skills

 

 

ตัวอย่างข้อสอบส่วนที่ 2Scientific Knowledge and Applications

 

 

ตัวอย่างข้อสอบส่วนที่ 3 Writing Taskโดย Tutor Ferry
วันที่ 18 ธ.ค. 59 00:29 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 563 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 563 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ