ตั้งกระทู้ใหม่

เปิดสอบนายสิบตำรวจทั่วประเทศ วุฒิ ม.6 /ปวช.#สายป้องกันปราบปราม #สายอำนวยการ#ตชด.# 2560


ลบ แก้ไข

ด่วนที่สุด!! อนุมัติ แล้วนะ เปิดสอบนายสิบตำรวจ 6,000 อัตรา ทั่วประเทศ วุฒิ ม.6 ปวช.
*สายป้องกันปราบปราม
*สายอำนวยการ
*ตชด.

ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งผู้บังคับหมู่หรือเทียบเท่าผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่อำนวยการและสนับสนุน และทำหน้าที่ฝ่ายปกครองและการฝึก ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จำนวน 885 อัตรา แยกเป็น 2 สาย ดังนี้
(1.) สายสอบที่ 1 ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่อำนวยการและสนับสนุน จำนวน 705 อัตรา เรียกว่าสายอำนวยการ ใช้อักษรย่อคือ อก.1
คุณสมบัติทั่วไป
– เป็นบุคคลภายนอก เพศชายหรือหญิง
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
– เพศชายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. ส่วนเพศหญิง ต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม
– สำเร็จการศึกษาวุฒิ ม.6 , ปวช. หรือเทียบเท่า ภายในวันปิดรับสมัคร

Advertisement
(2.) สายสอบที่ 2 ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่ฝ่ายปกครองและการฝึก จำนวน 180 อัตรา เรียกว่าสายครูฝึก ใช้อักษรคือ คฝ.2
คุณสมบัติทั่วไป
– เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย และเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ(ทหารเกณฑ์) รวมถึงทหารเกณฑ์ที่ปลดประจำการในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ด้วย
– ต้องเป็นผู้ที่หน่วยทหารต้นสังกัดเดิมมีหนังสือรับรองว่าระหว่างอยู่ในกอง ประจำการเป็นผู้ที่มีวินัยดี ไม่ขาดราชการ ไม่ประพฤติเสื่อมเสีย ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งรับรองโดยผู้บังคับบัญชาระดับผู้ บังคับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป (คำแนะนำจากสำหรับผู้ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองฯให้ติดต่อจ่ากองร้อยหน่วยต้น สังกัดที่เคยประจำการด่วน เพื่อขอหนังสือรับรองฯ)
– ไม่รับสมัครผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร (รด.)
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
– ต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
– สำเร็จการศึกษาวุฒิ ม.6 , ปวช. หรือเทียบเท่า ภายในวันปิดรับสมัคร
2. ตำแหน่งผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่วิทยาการ ในสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ จำนวน 100 อัตรา เรียกว่า สายวิทยาการ ใช้อักษรย่อคือ พฐ.3

คุณสมบัติทั่วไป
– เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
– เพศชายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
– สำเร็จการศึกษาวุฒิ ม.6 , ปวช. หรือเทียบเท่า ภายในวันปิดรับสมัคร
การรับสมัครสอบ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 ตุลาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์http://www.policeadmission.org/
ค่าสมัครสอบ 480 บาท (รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว)
ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

อ่านประกาศรับสมัครงานสำหรับสายอำนวยการ
อ่านประกาศรับสมัครงานสำหรับกลุ่มงานเทคนิค

———————————
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่างกำหนดการในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับการฝึกอบรมเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ นสต. ในปี 2559

 

5 การทดสอบพละ นายสิบตำรวจ

กองการสอบ ประกาศแจ้งอย่างเป็นทางการแล้ว!!! เพิ่มการสอบพละ เป็นดังนี้

1.ว่ายน้ำ 25 เมตร

ว่ายได้ทุกท่า ฟรีสไตล์ กรรเชียง กบ ผีเสื้อ ท่าหมา หรือท่าอะไรก็ได้ ขอให้แตะขอบสระภายในเวลาที่กำหนด

ชาย ไม่เกิน 30 วินาที ถือว่าผ่าน

หญิง ไม่เกิน 50 วินาที ถือว่าผ่าน

2.วิ่งระยะไกล

จะวิ่ง จะเดิน หรือจะทำอย่างไรก็ได้ ขอให้เข้าเส้นชัยภายในเวลาที่กำหนด

ชาย วิ่ง 1,000 เมตร ไม่เกิน 4 นาที 55 วินาที ถือว่าผ่าน

หญิง วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 5 นาที ถือว่าผ่าน

3.ยืนกระโดดไกล

ชาย ไม่น้อยกว่า 180 ซม. ถือว่าผ่าน

หญิง ไม่น้อยกว่า 120 ซม. ถือว่าผ่าน

4.วิ่งเก็บของ ระยะทาง 10 เมตร

ชาย ไม่เกิน 13 วินาที ถือว่าผ่าน

หญิง ไม่เกิน 15 วินาที ถือว่าผ่าน

5.วิ่ง ระยะทาง 50 เมตร

ชาย ไม่เกิน 10 วินาที ถือว่าผ่าน

หญิง ไม่เกิน 13 วินาที ถือว่าผ่าน

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

***น้องๆ จะต้องผ่าน 1.ว่ายน้ำ และ 2.วิ่งระยะไกลก่อน จึงจะมีสิทธิ์สอบ 3.ยืนกระโดดไกล 4.วิ่งเก็บของ และ 5.วิ่ง 50 เมตร หากไม่ผ่าน 1. และ 2. ไม่มีสิทธิ์สอบ 3. 4. และ 5.

***การทดสอบ 3. 4. และ 5. น้องๆ จะต้องผ่านการทดสอบอย่างน้อย 2 ใน 3 รายการนี้ จึงจะถือว่าสอบผ่าน

การ สอบนายสิบตำรวจในทุกๆ ปี จะมีผู้ตกวิ่งและว่ายน้ำเป็นจำนวนมาก อย่าประมาท เตรียมตัวให้พร้อม สอบผ่านรอบแรก แต่ตกพละ เจ็บใจกว่าสอบไม่ติดอีกนะ

 

แล้วการทดสอบร่างกาย ใช้กับสายไหนบ้าง?

สายปราบปรามมีสอบพละ แต่สายอำนวยการ พิสูจน์หลักฐาน ครูฝึก ไม่มีการทดสอบพละนะคะ

อ้อเกือบลืมบอก หลักเกณฑ์การสอบพละนี้ มีผลบังคับใช้ในการสอบนายสิบตำรวจรอบที่จะถึงนี้คะ

ติดตามข่าวการเปิดสอบ นายสิบตำรวจได้ที่ https://www.facebook.com/sobpolice

แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
– ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– ถาม – ตอบ งานอำนวยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– ความสามารถด้านการคิดคำนวณ+แนวข้อสอบ
– ความสามารถด้านภาษา+แนวข้อสอบ
-(สูตรและเทคนิคการจำ)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการ ปี พ.ศ.2554
– แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการ ปี พ.ศ.2555
– แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการ ปี พ.ศ.2556

แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
– ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– โครงสร้างของบทสนทนา Conversation Structure
– แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายปราบปราม
– แนวข้อสอบจริยธรรมและกฏหมายที่ประชาชนควรรู้
– แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื่องต้น
– แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
– วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป+ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
– วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป+ความสามารถด้านภาษา

แนวข้อสอบตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

– แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข

– แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล

– แนวข้อสอบกฏหมายที่ประชาชนควรรู้

– แนวข้อสอบความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน

– แนวข้อสอบภาษาไทย

– แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

– แนวข้อสอบภาษาอักฤษ

– แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรมและจริยธรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
http://goo.gl/mESgCS

ตำรวจตำรวจ-ตชดตำรวจปราบปรามนายสิบตำรวจอำนวยการ นายสิบตำรวจปป  ปกนายสิบตำรวจอำนวยการนายสิบตำรวจnew

 

** ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ   

โทร 093-374-8678   LINE : lineoil_oil  (ครูออย)

[**ข้อสอบมี 2 แบบ**] -ส่งเป็นไฟล์ PDF ปริ้นอ่านได้เลย ราคาเพียง 399 บาท (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ)
-ส่งแบบหนังสือ + MP3 ส่งทางไปรษณีย์ ราคา 799 บาท (ฟรีส่ง EMS + MP3)

 

โปรดระวังพวกซื้อไปขายต่อ ข้อมูลจะไม่อัพเดต
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ

เลขที่บัญชี 619-2-17391-2 ธ.กสิกรไทย
สาขา บิ๊กซี พระรามที่ 2  ประเภท ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฤษฎาพร  เหมวันต์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  093-374-8678 หรือ  Line ID : lineoil_oil

สั่งซื้อข้อสอบ

#ข่าวเปิดสอบ #หนังสือ #คู่มือ #เตรียมสอบ #เก็งข้อสอบ #ติวสอบ #แนวข้อสอบ 
++[SURE]++รวมแนวข้อสอบ++แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ#นสต.#ตำรวจสายปราบปรามอำนวยการ#ตชด++  
++[SURE]++รวมแนวข้อสอบ++แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ#นสต.#ตำรวจสายปราบปรามอำนวยการ#ตชด ++ 
สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 1
สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 2 
สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 3 
สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 4 
สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 5 
สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 6 
สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 7 
สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 8 
สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 9 

แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 1 
แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 2 
แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 3 
แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 4 
แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 5 
แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 6 
แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 7 
แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 8 
แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 9 

คู่มือ #ติว #ตำรวจวุฒิ ม.6 #นสต #ตชด #ตำรวจสายปราบปรามอำนวยการ #นายสิบตํารวจภูธรภาค 1 
คู่มือ #ติว #ตำรวจวุฒิ ม.6 #นสต #ตชด #ตำรวจสายปราบปรามอำนวยการ #นายสิบตํารวจภูธรภาค 2 
คู่มือ #ติว #ตำรวจวุฒิ ม.6 #นสต #ตชด #ตำรวจสายปราบปรามอำนวยการ #นายสิบตํารวจภูธรภาค 3
คู่มือ #ติว #ตำรวจวุฒิ ม.6 #นสต #ตชด #ตำรวจสายปราบปรามอำนวยการ#นายสิบตํารวจภูธรภาค 4 
คู่มือ #ติว #ตำรวจวุฒิ ม.6 #นสต #ตชด #ตำรวจสายปราบปรามอำนวยการ #นายสิบตํารวจภูธรภาค 5 
คู่มือ #ติว #ตำรวจวุฒิ ม.6 #นสต #ตชด #ตำรวจสายปราบปรามอำนวยการ #นายสิบตํารวจภูธรภาค 6 
คู่มือ #ติว #ตำรวจวุฒิ ม.6 #นสต #ตชด #ตำรวจสายปราบปรามอำนวยการ #นายสิบตํารวจภูธรภาค 7 
คู่มือ #ติว #ตำรวจวุฒิ ม.6 #นสต #ตชด #ตำรวจสายปราบปรามอำนวยการ #นายสิบตํารวจภูธรภาค 8 
คู่มือ #ติว #ตำรวจวุฒิ ม.6 #นสต #ตชด #ตำรวจสายปราบปรามอำนวยการ #นายสิบตํารวจภูธรภาค 9
#คู่มือ #ติว #ตำรวจวุฒิ ม.6 #นสต #นายสิบตํารวจตระเวนชายแดน #ตชด.
#สอบตชด. #นสต.ตชด. #นายสิบตชด. #ติวสอบตชด. #ข้อสิบตชด. #ตชด.โดย testclub
วันที่ 29 ส.ค. 59 14:40 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 33,693 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 33,693 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย testclub

{แม่นจริง!!}} แนวข้อสอบตํารวจสายอํานวยการ 2559 รวม!! ข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 สายอํานวยการ จากของเก่าปี 56-57
เตรียมสอบข้าราชการตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6 สายอำนวยการ และ กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่วิทยากร ในสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน ประจำปี 2558 กับตัวอย่างแนวข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ 150 คะแนน มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาไทย จำนวน 20 ข้อ ความสามารถทั่วไป จำนวน 40 ข้อ และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 90 คะแนน) มีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 40 ข้อ และ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อสำนักงาน จำนวน 30 ข้อ....

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อสำนักงาน [ชุดที่1]

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า อินเทอร์เน็ต (Internet) ได้ถูกต้องที่สุด
ก. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหม่
ข. การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อกัน
ค. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกันเป็นระบบเครือข่าย
ง. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได

ข้อที่ 2. ข้อใดให้ความหมายของคำว่า Status bar ได้ถูกต้องที่สุด
ก. เป็นส่วนบนสุดของหน้าต่าง
ข. เป็นส่วนล่างสุดของหน้าต่าง
ค. ส่วนที่ใช้ในการเปลี่ยนไปยังแผ่นงานใดๆ
ง. แถบเครื่องมือที่รวบรวมรำสั่งที่ใช้บ่อยที่สุด

ข้อที่ 3. ข้อใดไม่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างฐานข้อมูล
ก. MS-Access
ข. MS-SQL
ค. MS-Visual Studio
ง. MS-Publisher

ข้อที่ 4. ข้อใดสำคัญที่สุดในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ก. DNS
ข. TSP
ค. TCP/TP
ง. Protocol

ข้อที่ 5. ถ้าทราบที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ต้องการจะเข้าไปดูข้อมูลแล้วสามารถพิมพ์ที่อยู่ของเว็บไซต์ในส่วนใดของ Web Browser
ก. Title Bar
ข. Tool Bar
ค. Key Word
ง. Address Bar

ข้อที่ 6. ถ้าต้องการกำหนดความสัมพันธ์ข้อมูลของร้านอาหารแห่งหนึ่งระหว่างรายการอาหารกับลูกค้า ควรกำหนดความสัมพันธ์ในรูปแบบใด
ก. One to One
ข. One to Many
ค. Many to Many
ง. Many to One

ข้อที่ 7. สำหรับคำสั่ง SQL ส่วนที่ต่อท้ายจากคำสั่ง From คือตัวเลือกใด
ก. ชื่อฟิลด์
ข. ชื่อตาราง
ค. ชื่อความสัมพันธ์
ง. ชื่อเงื่อนไขที่ต้องการ

ข้อที่ 8. การเรียกไฟล์กลับคืนจาก Recycle Bin ควรทำอย่างไร
ก. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Recycle Bin แล้ว Copy ไฟล์งานกลับมา
ข. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Recycle Bin แล้ว เลือกที่ไฟล์งานแล้วกด Restore
ค. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Recycle Bin แล้ว เลือกที่ไฟล์งานแล้วกด Restoress
ง. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Recycle Bin แล้ว เลือกที่ไฟล์งานแล้วกด Reset File

ข้อที่ 9. ตัวเลือกใดคือขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล
ก. เก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล รายงานผล
ข. เตรียมข้อมูล ประมวลผล นำเสนอข้อมูล
ค. แยกประเภทข้อมูล ประมวลผล เก็บข้อมูล
ง. รวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล นำเสนอข้อมูล

ข้อที่ 10. การให้บริการทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ตัวเลือกใดต่างจากพวก
ก. การสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์
ข. การตรวจเส้นทางรถประจำทางออนไลน์
ค. การชำระเงินค่าโทรศัพท์ผ่านบัตรเอทีเอ็ม
ง. การรายงานอันดับเพลงฮิตจากเว็บไซต์

อ่านแนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ และ ตำรวจชั้นประทวนสายวิทยากร เตรียมสอบในปี 2558-2559 ต่อ >>>>

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ