ตั้งกระทู้ใหม่

รับตรง 60 โควตา สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.


ลบ แก้ไข


โครงการ TEP-TEPE/AUTO-TU เปิดรับสมัครโควตาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ช่วงเวลาสมัครและยื่นเอกสาร : ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. - 1 ก.ย. 2559
จำนวนรับ 20 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ผู้สมัครที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นม.6 สายวิทย์-คณิต 
2. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา โดยต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.80 และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษ 3 ภาคการศึกษาสุดท้ายไม่ต่ำกว่า 3.00
3. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่โรงเรียนต้นสังกัดรับรองและเสนอชื่อมาเท่านั้น
4. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องมาสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

การสมัคร 
1. สมัครผ่านเว็บไซต์ www.tep.engr.tu.ac.th
2. หลักฐานประกอบการสมัคร : ดูรายละเอียดได้ที่ www.tep.engr.tu.ac.th 
หมายเหตุ: ผู้สมัครต้องรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ โดยสามารถจัดส่งเอกสารฯ ได้ 2 วิธี  คือ 2.1 ทางไปรษณีย์ : ที่อยู่จัดส่ง โครงการ TEP-TEPE ตู้ ปณ.16 ปณฝ.ธรรมศาสตร์รังสิต จ.ปทุมธานี 12121 2.2 ส่งเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ ห้อง 210 โครงการ TEP-TEPE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต


รายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร 0 2564 3001 ต่อ 3256 
E-mail: tep_admission@engr.tu.ac.thโดย tep-tepe
วันที่ 24 ส.ค. 59 09:22 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 561 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 561 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ