ตั้งกระทู้ใหม่

(อยากรู้ต้องอ่าน)วิศวกรรมศาสตร์ มีสาขาอะไร เปิดสอนที่ไหนบ้าง


ลบ แก้ไข

วิศกรรมศาสตร์ คืออะไร ??
คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นสาขาความรู้และวิชาชีพเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อ การใช้ประโยชน์จากกฎทางธรรมชาติและทรัพยากรทางกายภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยในการออกแบบและประยุกต์ใช้ วัสดุโครงสร้างเครื่องจักรเครื่องมือระบบ และ กระบวนการ เพื่อการตอบสนองต่อจุดประสงค์ที่ต้องการได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้
 
วิศวกรรมศาสตร์ มีสาขาอะไรบ้าง??
วิศวกรรมนาโน 
วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ 
วิศวกรรมอากาศยาน 
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมยานยนต์
วิศวกรรมเรือ
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมทรัพยากรธรณี
วิศวกรรมปิโตรเลียม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสำรวจ
วิศวกรรมโลหการและวัสดุ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมพอลิเมอร์
วิศวกรรมอาหาร
วิศวกรรมเซรามิก
วิศวกรรมแมคาทรอนิกส์
วิศวกรรมระบบควบคุม
วิศวกรรมนอกฝั่งทะเล
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมโทรคมนาคม
 
ที่ไหน เปิดสอนวิศวกรรมศาสตร์บ้าง??
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( SIIT TU )
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 
ดร.ณัฐวัฒน์ จุฑารัตน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า 
สิ่งที่สำคัญที่สุด สำหรับคนที่อยากเรียนวิศวฯ ต้องชอบคำนวณ อาจจะไม่ต้องเก่งมาก แต่ต้องไม่เกลียดเลข บางคนเห็นออกแบบดีไซน์ตึกสูงๆ แล้วเกิดความชอบขึ้นมาก็มาต้องเรียนวิศวฯโยธา หรือติดใจโรงงาน หุ่นยนต์ แมคคานิก ต้องเลือกเรียนเมคคาทรอนิกส์ ถ้าออกแบบเครื่องจักรกล สนใจรถยนต์ ก็ต้องเรียนวิศวฯยานยนต์ บางคนไม่ทราบว่าตัวเองชอบอะไร บางคนตามเพื่อน ตามคุณพ่อ คุณแม่ ไม่ถนัดจริงๆก็เรียนได้ไม่ดี ต้องหัดสังเกตตัวเอง และที่สำคัญถ้าอยากเรียนวิศวฯต้องเป็นคนคิดเป็นทำเป็น กระตือรือร้นอยู่ตลอด

และวันนี้มีพี่ๆ ที่เรียนสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มาพูดถึงการเรียนสาขานี้กัน ลองไปฟังคำแนะนำของพี่ๆ กันค่ะ 


ขอบคุณข้อมูลจาก 
www.trueplookpanya.com/
/www.manager.co.th/
โดย P'Hand Eduzones
วันที่ 28 เม.ย. 58 12:07 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 5,194 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 5,194 ครั้ง ตอบ 3 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ไม่ เล่น
ลบ แจ้งลบ
โดย ฐิติพงษ์
มีวิศวกรรมการวัดคุมด้วย สจล

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ