ตั้งกระทู้ใหม่

สานความร่วมมือ


ลบ แก้ไข

     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือกับ 8 สถาบันการศึกษา ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง-จีน โดยมี รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมผู้บริหารจาก 8 สถาบันการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์, โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี, โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี, โรงเรียนไทรน้อย, โรงเรียนโพธินิมิตรวิทยาคม, โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” และ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์โดย EZ0017866
วันที่ 15 ธ.ค. 58 17:20 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 223 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 223 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ