ตั้งกระทู้ใหม่

DPU เปิดวิทยาลัยนานาชาติ DPU-ICSC หวังผลิตบุคลากรรองรับภาคธุรกิจอย่างมืออาชีพ


ลบ แก้ไข

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เปิดวิทยาลัยแห่งใหม่ภายใต้ชื่อวิทยาลัยนานาชาติสังคมศาสตร์และนิเทศศาสตร์ (DPU-ICSC) ขยายโอกาสการศึกษาโดยเน้นการเรียนการสอนแบบสากล ในรูปแบบ 3 ภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน เพื่อรองรับการเติบโตของภาคธุรกิจในอนาคต

    ดร.ฮาเวล  กู้ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติสังคมศาสตร์และนิเทศศาสตร์ (DPU-ICSC) กล่าวว่า การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติสังคมศาสตร์และนิเทศศาสตร์ (DPU-ICSC) ได้รับความร่วมมือจากหลายมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกโดยเปิดสอนในหลักสูตรสังคมศาสตร์สาขาวิชาการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน และหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญและเป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก เช่นจากออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาสาธารณรัฐประชาชนจีน ฯลฯ  

            “เรามีการจัดตั้งคณะกรรมการวิชาการและการกำกับดูแลการเรียนการสอน เพื่อกำหนดรูปแบบการเรียนการสอนให้เข้ากับกระแสสังคมโลกรวมถึงดูแลและควบคุมมาตรฐานของหลักสูตรให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยเน้นการเรียนการสอนที่เป็นสากลในรูปแบบ 3 ภาษาซึ่งจะเน้นที่ภาษาจีนกลางเป็นหลักเสริมด้วยภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อต้องการผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมทั้งด้านภาษาและวิชาชีพควบคู่กันไป” คณบดี กล่าว

      นอกจากนี้ ดร.ฮาเวล  ยังกล่าวต่อว่า DPU-ICSC เป็นวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ เป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยชิงหวา (Tsinghua  University) โดยร่วมมือกันในด้านวิชาการ หลักสูตรการเรียนการสอน รวมไปถึงงานวิจัยต่างๆ และยังได้ร่วมมือกับองค์การสื่อสารมวลชนทั้งในยุโรปสหรัฐอเมริกาสาธารณะรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมฝึกปฏิบัติงานจากสถานที่จริง เช่น โรงละครบรอดเวย์ ที่นิวยอร์ก  สถานีโทรทัศน์ CCTV กรุงปักกิ่ง สถานีโทรทัศน์ TVB ที่ฮ่องกง ฯลฯ  เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้ลงมือฝึกปฏิบัติสู่ความเป็นมืออาชีพ

    “นักศึกษาส่วนใหญ่ที่เข้ามาเรียนที่ DPU-ICSC เป็นนักศึกษาจีน สำหรับนักศึกษาไทยเราก็ไม่ปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาแต่ผู้เรียนต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาจีนโดยทางวิทยาลัยได้จัดคอร์สสอนภาษาจีนปรับพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาอย่างน้อย 4-5 เดือนก่อนเรียนจริงจึงมั่นใจได้ว่าระดับความสามารถของภาษาจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนในวิทยาลัยนานาชาติสังคมศาสตร์และนิเทศศาสตร์”ดร.ฮาเวล  กล่าว

   นับเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ไม่หยุดยั่งในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่พร้อมสร้างบุคลากรที่มีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 

Description: new-logo-dpuโดย EZ0016726
วันที่ 12 ธ.ค. 58 14:52 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 382 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 382 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ