ตั้งกระทู้ใหม่

SPU : TLC ม.ศรีปทุม พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ “การจัดการชั้นเรียนอย่างครูมืออาชีพเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวก” โดย ผศ.ดร.อภิชา แดงจำรูญ


ลบ แก้ไข
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมโครงการ “การจัดการชั้นเรียนอย่างครูมืออาชีพเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เชิงบวก” Effective Classroom Management โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชา แดงจำรูญ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 เป็นวิทยากรและครู...ผู้จัดการชั้นเรียน (Class Manager) ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับคณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อพัฒนาด้านการแสดงออกและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างการเรียนรู้อย่างมีความสุขให้กับผู้เรียน ณ Convention Room 1 ชั้น 4 อาคาร 40 ปีศรีปทุม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) วันที่ 2 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59


 โดย dod_kanokpong sartsang
วันที่ 8 ธ.ค. 58 11:58 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 629 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 629 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ