ตั้งกระทู้ใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “โหมโรงอาเซียน” (ASEAN Overture) : ASEAN and Postgraduate Studies


ลบ แก้ไข

เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน..
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญ ประธานหลักสูตร คณาจารย์ หรือผู้แทนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “โหมโรงอาเซียน” (ASEAN Overture) : ASEAN and Postgraduate Studies ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
**ฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “โหมโรงอาเซียน” (ASEAN Overture)
โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
**ร่วมฟังการเสวนา หัวข้อ “ASEAN and Postgraduate Studies”
โดย
• ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
• รองศาสตราจารย์ ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ศรีแสงนาม
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ (ดำเนินการเสวนา)
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
---------------------------------


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0 2441 4125 ต่อ 112 – 113
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมฟังได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/th/asean-overture.php
 โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 21 ก.ค. 59 16:36 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 466 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 466 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ