ตั้งกระทู้ใหม่

(เด็กแอดต้องอ่าน) วิธีเลือกคณะแอดมิชชั่นแบบถูกต้องปลอดภัย


ลบ แก้ไข

ประกาศออกมาแล้วนะครับ สำหรับคะแนน GAT PAT รอบ2/2558 ซึ่งคะแนนใครดีไม่ดีอย่างไร ก็ขอให้โชคดีทุกคนละกันนะครับ ซึ่งหลังจากคะแนน GAT PAT ออก ก็เท่ากับว่า แอดมิชชั่นปีนี้ น้องๆจะรู้คะแนนของตัวเองแล้วว่ามีกี่คะแนนกัน โดยใครยังงงๆเกี่ยวกับคะแนนแอดมิชชั่น พี่แฮนด์ขออธิบายคร่าวๆดังนี้นะครับ
 

วิธีเลือกแอดมิชชั่นแบบถู

 
คะแนนเต็มของแอดมิชชั่นทั้งหมดมี 30,000 คะแนน แบ่งเป็น

- GPAX(เกรดเฉลี่ยสะสมในโรงเรียน 6 ภาคการศึกษา) 6,000 คะแนน

- ONET 9,000 คะแนน

- GAT 3,000-15,000 คะแนน (แล้วแต่กลุ่มคณะ)

- PAT 0-12,000 คะแนน (แล้วแต่กลุ่มคณะ)

สัดส่วนการใช้คะแนนแต่ละคณะน้องๆสามารถดูได้ที่ https://blog.eduzones.com/rangsit/142486

ทั้งหมดรวมกันก็จะเป็น 30,000 คะแนนนะครับ ทีนี้น้องๆก็มาเช็คกันเลยครับว่าตัวเองตอนนี้ ณ บัดนาว มีคะแนนอยู่ในมือกี่คะแนน(ปาดเหงื่อแพพ)