ตั้งกระทู้ใหม่

รับจัดหาครูต่างชาติเพื่อเข้าไปทำการสอนที่โรงเรียน 095-538-6328


ลบ แก้ไข

Tutoring Services ศูนย์จัดหาครูต่างชาติทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ได้จดทะเบียนภายใต้บริษัท P&Sons Company Ltd(ประเทศไทย) เป็นตัวแทนจัดหาครูต่างชาติ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 ทางเราได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทย จึงก่อตั้งสถาบันขึ้น เนื่องจากเห็นความขาดแคลนโอกาสการเข้าถึงการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นจำนวน มาก รวมทั้งความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่รั้งท้ายในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2558 ประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) และทางผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นของการเรียนภาษาอังกฤษเนื่องจาก เป็นภาษาสากล ที่ต้องสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นการเสริมศักยภาพด้านภาษาให้กับนักเรียน โดยอุปสรรคอีกด้านคือ การจัดสรรครูสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ แก่โรงเรียนที่ต้องการ ดังนั้นทาง สถานบันจึงมีการเปิดสายงานบริการทางการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การส่งครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยทำการคัดสรร และจัดหาครูสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานของสถานบันอีกทั้งยังมีการรับรอง หากโรงเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ มีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนบุคลากร ทางสถานบันมีบุคลากรที่คุณภาพอย่างเพียงพอ และทั่วถึงเข้ามาทดแทนให้แก่โรงเรียน เพื่อให้การเรียนการสอนมีความต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์ทางการศึกษาอย่างสูงสุด

สถาบันมีความยินดีที่จะนำจัดหาอาจารย์ต่างชาติเข้าไปทำการสอนภาษาอังกฤษให้กับทางโรงเรียน ซึ่งอาจารย์ของเรามีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการสอนโดยเฉพาะ พร้อมทั้งได้รับการอบรม in-house service training เพื่อให้การสอนได้ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยทางสถาบันฯของเรา จะมีการอบรมให้อาจารย์เข้าใจถึงบทเรียนและวิธีการถ่ายทอดให้เหมาะสมพร้อม ทั้งให้ตระหนักถึงวัฒนธรรมการเรียนการสอนแบบไทย จัด workshop เพื่อสอนการพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการสอนให้กับอาจารย์ พร้อมทั้งดูความเหมาะสมและความสามารถก่อนส่งอาจารย์แต่ละบุคคลเข้าไปตาม โรงเรียน เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานในการสอนอีกด้วย

หากท่านผู้ใดสนใจ กรุณาติดต่อมาที่

คุณดา e-mail: tutorsservices@hotmail.com
หรือโทรศัพท์มาที่ 02-274-3932 # 113
มือถือ (095)538-6328

Link: Website Education Services

Website: www.education-services.webs.com โดย Sabrina Moras
วันที่ 9 เม.ย. 58 18:25 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 7,836 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 7,836 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Sabrina Moras
ได้เปลี่ยน website ไปที่ www.educationservices.in.th ค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ