ตั้งกระทู้ใหม่

รับตรง คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการพิมพ์, จิตรกรรม, ประติมากรรม ม.เชียงใหม่ 59


ลบ แก้ไข

รับตรง คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการพิมพ์, จิตรกรรม, ประติมากรรม  ม.เชียงใหม่ 59

รับตรง คณะวิจิตรศิลป์ ม.
 

กำหนดการรับสมัคร รับตรง คณะวิจิตรศิลป์  ม.เชียงใหม่ 59
รับสมัคร 14 ตุลาคม-24 ธันวาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 14 มกราคม 2559
สอบวิชาเฉพาะ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 14 มีนาคม 2559
สอบสัมภาษณ์ 26 มีนาคม 2559
ประกาศผล 20 เมษายน 2559


จำนวนที่รับ รับตรง คณะวิจิตรศิลป์  ม.เชียงใหม่ 59คุณสมบัติ รับตรง คณะวิจิตรศิลป์  ม.เชียงใหม่ 59
เกณฑ์การคัดเลือก รับตรง คณะวิจิตรศิลป์  ม.เชียงใหม่ 59ค่าสมัคร รับตรง คณะวิจิตรศิลป์  ม.เชียงใหม่ 59
1000 บาท


รายละเอียดการสมัคร รับตรง คณะวิจิตรศิลป์  ม.เชียงใหม่ 59
เว็บไซต์ Click
ระเบียบการ Click 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ธารา อิสสระ  (พี่แฮนด์)
facebook : p'hand Eduzones
twitter : @HandEduzones

รับตรง สถาปัตย์ ศิลปากร


รับตรง สถาปัตย์ ลาดกระบัโดย P'Hand Eduzones
วันที่ 16 พ.ย. 58 18:15 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 445 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 445 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ