ตั้งกระทู้ใหม่

+++SURE+++พิชิตข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ [กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช] ฉบับสมบูรณ์ อัพเดทล่าสุด + รายละเอียดการรับสมัคร


ลบ แก้ไข

                                           


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 79 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2558

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตำแหน่งประเภทวิชาการ
1.ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา
2. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 14 อัตรา
3. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
10. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
12. ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
13. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งประเภททั่วไป
14. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
15 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
16 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
17 ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 18 อัตรา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.dnp.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ


 

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทุกตำแหน่ง ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2 แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
3 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง เลือกตามที่สอบ
1. นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 
2. นิติกรปฏิบัติการ 
3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
5. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
6. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
7. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
8. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
9. นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 
10. นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 
11. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
12. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 
13. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
ประเภททั่วไป
14. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
15 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
16 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 
17 นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 

คู่มือแนวข้อสอบ มี 2 แบบ คือ
****1. ไฟล์ PDF ส่งทางอีเมลล์      ราคา  399 บาท จัดส่งทุกวันถึงเที่ยงคืน ****
****2. สั่งปรินท์ เป็นหนังสือ+MP3 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการพลเรือน 
ราคา  899 บาท (ส่ง EMS ทางไปรษณีย์)***
 
 
@@@จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ update ใหม่ล่าสุดของตำแหน่งที่กำลังเปิดสอบ@@@ 
 
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย :
- แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
- รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย
- รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง
- รายละเอียดเอกสารแนวข้อสอบ จดลิขสิทธิ์ถูกต้อง  
 
 
******แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ*******
สนใจสอบถาม/ติดต่อสั่งซื้อ :
โทร       :  080 450 5746
Line ID  : muktit / vijjadh
E-mail    : vijjadh@gmail.com
Facebook  :  https://www.facebook.com/ebookkhosob
 
 
 
แนวข้อสอบ
  
 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 และแก้ไขเพิ่มเติม
*****************************
 
1. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  คือปี พ.ศ.ใด
ก. พ.ศ. 2540                                                             ค. พ.ศ. 2535
ข. พ.ศ. 2532                                                             ง. พ.ศ. 2537
ตอบ   ข. พ.ศ. 2532
2. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532  ให้ไว้ ณ วันใด
ก. 14 มกราคม พ.ศ. 2532                                      ค. 15 มกราคม พ.ศ. 2532
ข. 14 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2532                                                ง. 16  มกราคม พ.ศ. 2532
ตอบ   ก. 14 มกราคม พ.ศ. 2532
3. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532  ให้ยกเลิกความในมาตราใดแห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
ก. มาตรา  20                                                             ค. มาตรา  29
ข. มาตรา 26                                                              ง. มาตรา  30
ตอบ   ง. มาตรา  30
4. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532  มีกี่มาตรา
ก. 10  มาตรา                                                             ค. 3  มาตรา
ข. 5  มาตรา                                                               ง. 12 มาตรา
ตอบ    ค. 3  มาตรา
5. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532  คือใคร
ก. อานันท์ ปันยารชุน                                                             ค. พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
ข. พลเอก สุจินดา คราประยูร                                               ง. พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
ตอบ  ค. พลเอก ชาติชาย  ชุณหะวัณ
6. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  ให้ไว้ ณ วันใด
ก. 19  กันยายน  2504                                                             ค. 21  กันยายน  2504
ข. 20  กันยายน  2504                                                             ง. 22  กันยายน  2504
ตอบ   ง. 22  กันยายน  2504    
7. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา  90  วัน
ค. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา  120  วัน
ง. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา  180  วัน
ตอบ   ก. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 
การจัดการเพื่อคุ้มครองอนุรักษ์ รักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา


โดย สุพินดา ตั้งรุ่งเรืองอยู่
วันที่ 9 พ.ย. 58 13:30 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 465 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 465 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ