ตั้งกระทู้ใหม่

กำหนดการแอดมิชชั่น ประจำปี 2560 ออกแล้วน้อง ม.6 เตรียมตัวสอบกันหรือยัง ?


ลบ แก้ไข

ตารางสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยประจำปี 2560

 

น้องๆมัธยม 6 เตรียมตัวกันพร้อมหรือยังครับสำหรับการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในปีที่จะถึงนี้ ซึ่งน้องๆมีตารางสอบกันหลากหลายเลยทีเดียว ทั้ง สอบโอเน็ต สอบ 9 วิชาสามัญ สอบ GAT PAT หรือจะเป็นสอบวิชาเฉพาะของ กสพท. สำหรับน้องๆที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ และทันตแพทย์

วันนี้พี่เลยนำกำหนดการสอบต่างๆสำหรับการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยปี 2560 มาให้น้องๆได้ดูกัน เพื่อจะได้วางแผนการเรียน วางแผนการติว และวางแผนการสอบกันให้ดีๆ ครั้งหนึ่งของชีวิตวัยเรียนก็ต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยกันนะครับ อยากเข้าคณะไหน ? มหาวิทยาลัยอะไร ? ก็ต้องเตรียมตัวกันไว้นะครับ มาดูกันครับว่ากำหนดการสอบและการคัดเลือกเป็นวัน เดือนไหนกันบ้าง

 

สอบโอเน็ต สอบ 9 วิชาสามัญ สอบ GAT PAT หรือจะเป็นสอบวิชาเฉพาะของ กสพท.

ตารางเวลาสอบและคัดเลือกปี 2559 - 2560

 

กำหนดการสอบและคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ปี 2560

 

1. กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ประเทศไทย (กสพท.) ประจําปีการศกึษา 2560

รับสมคัร  วันที่ 1 ­- 31 ส.ค. 59 

สอบวชิาเฉพาะ กสพท. วันที่ 5 พ.ย. 59 

ประกาศคะแนนวชิาเฉพาะ กสพท. วันที่19 ธ.ค. 59 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพของ กสพท. วันที่14 มี.ค. 60

 

2. สอบ 9 วชิาสามัญ ปีการศกึษา 2560

รับสมคัร  วันที่5 -­ 24 ต.ค. 59 

สอบวันที่ 24 -­ 25 ธ.ค. 59

ประกาศผล 9 วชิาสามญั วันที 25 ม.ค. 60 

 

3. GAT/PAT ครั้งที่1

รับสมคัร  วันที่10 ­- 29 ส.ค. 59 

สอบวันที่ 29 ต.ค .­ - 1 พ.ย. 59 

ประกาศผลวันที่15 ธ.ค. 59

 

4. สอบโอเน็ตประจําปีการศกึษา 2559

สอบวันที่18 ­- 19 ก.พ. 60 

ประกาศผลโอเน็ตวันที่ 20 มี.ค. 60 

 

5. GAT/PAT ครั้งที่2

รับสมคัร  วันที่ 7 -­ 26 ธ.ค. 59 

สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2 วันที 11­ - 14 มี.ค. 60 

ประกาศผลวันที่ 20 เม.ย. 60 

 

6. ระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์ 

นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือก วันที่ 25 ­- 28 เม.ย. 60 

สมาคมอธกิารบดีแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์รับตรงในสถาบันการศกึษาที่เข้าร่วมระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์ และตัดสทิธแอดมชิชั่นกลางวันที่ 6 พ.ค. 60

 

7. ระบบแอดมชิชั่นกลาง ปีการศกึษา 2560 

จําหน่ายระเบียบการ วันที่ 16 -­ 27 พ.ค. 60 

รับสมัครวันที่ 20 -­ 27 พ.ค. 60

ชําระเงินวันที่ 20­ - 29 พ.ค. 60 

ประกาศผลผมู้สีทิธสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่15 มิ.ย. 60 

สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายวันที่ 23 ­- 26 มิ.ย. 60 

ประกาศผมู้สีทิธเข้าศึกษาในสถาบันอดุมศกึษา วันที่ 10 ก.ค. 60


Cr : http://www.tutorferry.com/2016/06/Admissions-2017.htmlโดย Tutor Ferry
วันที่ 19 มิ.ย. 59 20:23 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 2,824 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,824 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ