ตั้งกระทู้ใหม่

เรื่องรับสมัครนักศึกษาอยู่หอพัก สำหรับนักศึกษาที่กลับจากสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไป


ลบ แก้ไข

ประกาศงานหอพัก : เรื่องรับสมัครนักศึกษาอยู่หอพัก สำหรับนักศึกษาที่กลับจากสหกิจศึกษาและนักศึกษาทั่วไป ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 
งานหอพักเปิดรับสมัครนักศึกษาอยู่หอพัก สำหรับนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2558 และนักศึกษาทั่วไปที่ประสงค์จะพักในหอพักของมหาวิทยาลัยในภาคเรียนที่ 2/2558 โดยให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้ 
1. เข้าไปสมัครหอพักได้ที่ http://dsa.wu.ac.th/dormbook
โดยระบุหอพักที่ต้องการ ไม่ต้องระบุห้องพัก ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 โดยใช้ User Name และ Password ของศูนย์บริการการศึกษา 
2. ตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาที่สมัครหอพัก 
2.1 ไม่ได้เป็นนักศึกษาหอพักในภาคเรียนที่ 1/2558 
2.2 มีสถานะเป็นนักศึกษาปัจจุบัน 
2.3 มีคะแนนพฤติกรรมหอพักในภาคเรียนที่ 1/2558 ไม่เกิน -50 คะแนน 
2.4 ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลผู้กระทำความผิดวินัยมหาวิทยาลัย 
3. ประกาศผลให้ทราบ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ทางเว็บไซด์ ces.wu.ac.th และ dsa.wu.ac.th ** มีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา โทร 075-673000 ต่อ 4013 4018 (09.00-16.30 น.) **โดย พี่ต้นรัก Eduzones
วันที่ 22 ต.ค. 58 12:41 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 1,344 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,344 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่