ตั้งกระทู้ใหม่

กยศ. ชวนองค์กรนายจ้างทำ MOU เพื่อชาติ สร้างความรับผิดชอบผู้กู้ยืมชำระหนี้


ลบ แก้ไข

กยศ. ชวนองค์กรนายจ้างทำ MOU เพื่อชาติ สร้างความรับผิดชอบผู้กู้ยืมชำระหนี้


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เชิญชวนองค์กรนายจ้างร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสร้างความรับผิดชอบให้บุคลากรที่เป็นผู้กู้ยืมชำระหนี้คืนในโครงการ “กยศ. กรอ. เพื่อชาติ” พร้อมเสนอมาตรการจูงใจบุคลากรในสังกัดองค์กรนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ก.ย. 2559
 
ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้เปิดเผยว่า “ในขณะนี้ กองทุนได้มีมาตรการกระตุ้นการชำระหนี้ โดยร่วมมือกับองค์กรนายจ้างที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงในโครงการ “กยศ. กรอ. เพื่อชาติ” เพื่อสร้างความรับผิดชอบให้บุคลากรที่เป็นผู้กู้ยืมให้ชำระหนี้คืน ซึ่งกองทุนเห็นว่าหน่วยงานองค์กรนายจ้างจะสามารถช่วยป้องกันความเสี่ยงของบุคลากรที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนไม่ให้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีหรือถูกบังคับคดี อีกทั้งยังมีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือสังคม (CSR) ในการส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงานให้มีวินัยทางการเงินและจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยการส่งโอกาสในการศึกษาให้กับรุ่นน้อง โดยผู้กู้ยืมจะได้รับสิทธิตามมาตรการจูงใจ ตามแต่ที่ลูกจ้างต้องการ

โดยกรณีผู้กู้ยืมยินยอมให้นายจ้างหักเงินเดือน สำหรับผู้กู้ที่ไม่ค้างชำระ เมื่อชำระเสร็จสิ้นแล้วจะได้เงินคืนร้อยละ 1 ของเงินต้นคงเหลือ สำหรับผู้กู้ที่ค้างชำระ หากยินยอมชำระหนี้เป็นปกติ จะได้ลดเบี้ยปรับ 100% หรือหากไม่สามารถชำระหนี้ให้เป็นปกติได้ กองทุนจะปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ให้กับผู้กู้ยืมพร้อมลดเบี้ยปรับ 50% และมีระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญา
 
กรณีผู้กู้ยืมปิดบัญชี สำหรับผู้กู้ที่ไม่ค้างชำระจะได้เงินคืนร้อยละ 3 ของเงินต้นคงเหลือ แต่สำหรับผู้กู้ที่ค้างชำระจะได้ลดเบี้ยปรับ 100% กองทุนจึงขอเรียนเชิญองค์กรนายจ้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือในการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบและวินัยทางการเงินให้แก่บุคลากรของท่านที่เป็นผู้กู้ยืมให้ชำระเงินคืนกองทุน เพื่อให้เงินงบประมาณแผ่นดินหมุนเวียนกลับกองทุน และส่งต่อโอกาสให้นักเรียน นักศึกษารุ่นต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์ กยศ. โทร. 02-0164888 ต่อ 350-351” โดย TUI
วันที่ 22 ต.ค. 58 11:46 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 620 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 620 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ