ตั้งกระทู้ใหม่

[LOAD]เทคนิคพิชิตข้อสอบ กรมชลประทาน[ครบทุกตำแหน่ง] +รายละเอียดการสมัคร(กระชับ+ตรงจุด+ครบทุกวิชา ปี 59)


ลบ แก้ไข

กรมชลประทานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป รวมจำนวน 368 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 ตุลาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง


 ตามประกาศของกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน  19 อัตรา  เงินเดือน   13,800     คุณสมบัตรผู้สมัคร  ปวส ทุกสาขา

2. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์   3  อัตรา  เงินเดือน 13,800   คุณสมบัตรผู้สมัคร  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

3. เจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน จำนวน 42  อัตรา  เงินเดือน  13,800    คุณสมบัตรผู้สมัคร ปวส ทุกสาขา

4. เจ้าพนักงานอุทกวิทยา จำนวน  5   อัตรา   เงินเดือน  13,800   คุณสมบัตรผู้สมัคร ปวส สาขาโยธา ก่อสร้าง ช่างสำรวจ

5.นายช่างภาพ  จำนวน  2  อัตรา  เงินเดือน 13,800   คุณสมบัตรผู้สมัคร ปวส สาขาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาศิลปหัตถกรรม สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์ หรือสาขาใดสาขาหนึ่งทางช่างภาพ หรือการถ่ายภาพ

6. นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร  จำนวน  1   อัตรา  เงินเดือน   13,800   คุณสมบัตรผู้สมัคร ปวส สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

7. นายช่างเครื่องกล  จำนวน  11  อัตรา   เงินเดือน  13,800    คุณสมบัตรผู้สมัคร ปวส สาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิด เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างกลาการเกษตร

8. นายช่าง