ตั้งกระทู้ใหม่

นักศึกษารามฯ เจ๋ง คว้าทุนอายิโนะโมะโต๊ะ 3 ปีซ้อน


ลบ แก้ไข

      นักศึกษากลุ่มรามฯรักษ์ป่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง เจ๋งคว้าทุนจากบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ถึง 3 ปีซ้อน เตรียมพร้อมออกค่ายสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อน้องๆ นักเรียน ณ ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง แสดงความยินดีกับนักศึกษากลุ่มรามฯ รักษ์ป่า ที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุน จากบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นปีที่ 3 โดยปีนี้เป็นโครงการค่ายอาสารามฯ รักษ์ป่าร่วมใจสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อน้องๆ นักเรียน ณ ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เป็นเงินจำนวน 186,500 บาท ตามโครงการ “ออกค่ายได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา  สีสด รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ ร่วมยินดี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร
      นางผ่องศรี  เสียมไหม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ เผยว่า ปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่นักศึกษากลุ่มรามฯ รักษ์ป่า ได้ส่งโครงการเข้าร่วมประกวดโครงการ “ออกค่ายได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีที่ 4” ภายใต้โครงการค่ายอาสา รามฯ รักษ์ป่าร่วมใจสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อน้องๆ นักเรียน ณ ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยปีนี้มีกลุ่มนักศึกษาจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ส่งโครงการเข้าร่วมประกวดมากว่า 40 โครงการ และนักศึกษากลุ่มรามฯ รักษ์ป่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก็สามารถคว้าทุนการศึกษาครั้งนี้ได้สำเร็จ เป็น 1 ใน 11 โครงการที่ผ่านการคัดเลือก ได้รับทุนในการจัดค่ายจิตอาสา จำนวน 186,500 บาท จากบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ณ สำนักงานใหญ่ ชั้น 17 อาคารศรีอยุธยา ทั้งนี้ นักศึกษากลุ่มรามฯ รักษ์ป่า จะดำเนินการออกค่ายอาสา รามฯ รักษ์ป่าร่วมใจสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อน้องๆ นักเรียน ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2558
       ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า