ตั้งกระทู้ใหม่

นักศึกษารามฯ เจ๋ง คว้าทุนอายิโนะโมะโต๊ะ 3 ปีซ้อน


ลบ แก้ไข

      นักศึกษากลุ่มรามฯรักษ์ป่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง เจ๋งคว้าทุนจากบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ถึง 3 ปีซ้อน เตรียมพร้อมออกค่ายสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อน้องๆ นักเรียน ณ ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง แสดงความยินดีกับนักศึกษากลุ่มรามฯ รักษ์ป่า ที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุน จากบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นปีที่ 3 โดยปีนี้เป็นโครงการค่ายอาสารามฯ รักษ์ป่าร่วมใจสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อน้องๆ นักเรียน ณ ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เป็นเงินจำนวน 186,500 บาท ตามโครงการ “ออกค่ายได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา  สีสด รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ ร่วมยินดี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร
      นางผ่องศรี  เสียมไหม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ เผยว่า ปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่นักศึกษากลุ่มรามฯ รักษ์ป่า ได้ส่งโครงการเข้าร่วมประกวดโครงการ “ออกค่ายได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีที่ 4” ภายใต้โครงการค่ายอาสา รามฯ รักษ์ป่าร่วมใจสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อน้องๆ นักเรียน ณ ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยปีนี้มีกลุ่มนักศึกษาจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ส่งโครงการเข้าร่วมประกวดมากว่า 40 โครงการ และนักศึกษากลุ่มรามฯ รักษ์ป่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก็สามารถคว้าทุนการศึกษาครั้งนี้ได้สำเร็จ เป็น 1 ใน 11 โครงการที่ผ่านการคัดเลือก ได้รับทุนในการจัดค่ายจิตอาสา จำนวน 186,500 บาท จากบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ณ สำนักงานใหญ่ ชั้น 17 อาคารศรีอยุธยา ทั้งนี้ นักศึกษากลุ่มรามฯ รักษ์ป่า จะดำเนินการออกค่ายอาสา รามฯ รักษ์ป่าร่วมใจสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อน้องๆ นักเรียน ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2558
       ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า เรื่อง “จิตอาสา” ถือเป็นเรื่องสำคัญที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเน้นย้ำและปลูกฝังค่านิยมจิตอาสาให้กับนักศึกษาได้รู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมบ้านเมือง เพราะการเรียนหนังสือภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป ต้องมีการทำกิจกรรมด้านจิตอาสาร่วมด้วย เพื่อให้นักศึกษามีทั้งความรู้ในวิชาการ วิชาชีพ และจิตสำนึกที่ดีในการทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดิน ช่วยเหลือพัฒนาชุมชนในชนบท และพัฒนาประเทศชาติให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อไป
      

“มหาวิทยาลัยขอชื่นชมและขอบคุณนักศึกษาจากชมรมรามฯรักษ์ป่า ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง และสร้างจิตสำนักการมีจิตอาสาจากรุ่นสู่รุ่น ถือเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวหน้าต่อไป แต่นักศึกษาต้องไม่ละทิ้งเรื่องการเรียนและขอให้ตั้งใจเรียนหนังสือให้สำเร็จการศึกษาโดยเร็ว”โดย naka_naja
วันที่ 14 ต.ค. 58 13:47 น.
กระทู้นี้เปิดอ่านแล้ว 779 ครั้ง

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 779 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่กระทู้แนะนำ